- évközi idő -                                      Imádkozzunk szüntelenül

Szt. Fábián és Sebestyén, valamint Boldog Özséb napja

 

NAPI EVANGÉLIUM :

 Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket ő akart, és azok odamentek hozzá. Kiválasztott tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy prédikálni küldje őket. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; ezenkívül Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanérgesznek, azaz mennydörgés fiainak nevezett el; és Andrást; Fülöpöt, Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont, és az iskarióti Júdást, aki elárulta őt.(Mk 3,13-19)

* Isten Jézusban azokat hívja, akiket akar. Ez nagy biztonságot adhat azoknak, akiket meghívott. Nem magánügyük, amiben élnek és dolgoznak: Krisztus követségében járnak. Az evangélista azt írja, hogy akiket meghívott, azok oda is mentek Hozzá. Ebben a mondatban egyszerre látszik Jézusnak, a mesternek átható ereje, és a tanítványok engedelmessége. Ez az engedelmesség a hit egyik fontos tulajdonsága és alapvetően ott van szerepe, ahol az értelem nem látja be a cselekvés célját. Jézus hívása teljesen lefoglalja, mintegy kisajátítja a tanítványokat. Ez az életformaszerű tanítványi lét szokatlan és elfogadhatatlan volt abban az időben. Jézus azonban nem egy a sok rabbi és tanító között, hanem Benne az Isten jelent meg, Akit nem lehet félig-meddig szolgálni, hanem csak egészen: teljes szívvel, lélekkel, erővel és értelemmel. Ehhez kellett a hit engedelmessége a tanítványok részéről Jézus földi életében is, és azóta is: magunkat teljesen alárendelni az Ő szolgálatának. Nem tudom még divat-e megtanulni a honfoglaló törzsek, vezérek, vagy az Aradiak nevét, de a hit oszlopainak, az apostoloknak nevét, a tisztelet miatt tudnunk és imádságban emlegetnünk kellene.


elv15.gif Az Úr, a te Istened az egész úton , amelyet megtettetek, úgy hordott, mint gyermekét. ( MTörv.1, 31b )

 

elv15.gif Isten titokzatos, rejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre szánt.
Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényes az Írás szava :Szem nem látta, fül nem hallotta, , emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek által.  ( 1 Kor 2, 7-10a )

 

Engesztelő odaadás :

Mindenható Örök Atya !
A Boldogságos és mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária legtisztább keze által helyezem minden kehelybe, melyet papjaid a mai napon az egész világon oltárod fölé emelnek, imáimat, gondolataimat, munkámat, szenvedésemet, multamat, jelenemet és jövőmet, szeretteimet, minden lelket a világon, különösen a szenvedő lelkeket.
Felajánlom Neked, ó végtelenül Szent és Szeretetreméltó Atyánk, szívem minden dobbanását, minden lélegzetvételemet, minden lépésemet, minden szavamat azzal a szándékkal és kéréssel, hogy változtasd át a szeretet megannyi aktusává a világ bűneinek engesztelésére.
Add meg, jóságos Atyánk, hogy szeretett Fiaddal, a mi Urunk Jézus Krisztussal egyesülve egész mai napom állandó szentmise, folytonos áldozat és szentáldozás legyen, s így elégtételt nyújtsak Neked, Legszentebb Atyánk és Istenünk a világ bűneiért. Amen.

 feszület csillogó.gif

Engeszteljünk pénteken a SZENT SEBEK RÓZSAFÜZÉRREL és kérjük Istenünket gyógyítsa meg mindannyiunk testét, lelkét, életét!

+ Jézus Krisztus, Isteni Megváltónk, légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas. Amen.

° Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

˙Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Amen.
˙Kegyelmezz és irgalmazz nekünk Jézusom a jelen veszedelemben, födj be minket drága szent véreddel . Amen.
˙Örök Atya ! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztus vére által. Amen.

° Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.˙

˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!

° Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!

° Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!

° Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!

° Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
˙Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!

Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat aTe Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Amen.
Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat aTe Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Amen.
Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat aTe Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Amen.

 

 

Heti fohászunk:

Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívemet a Te szíved szerint !

 

égő szív.jpg

 

Boldog Özséb

 Az 1200-as évek elején született Esztergomban.

Már gyermekkorában megmutatkozott lelke mélyéről fakadó vallásossága és kiváló képessége a tanulásban. Sokat virrasztott és minden szabadidejét imádságra, elmélkedésre fordította.
Érdemeiért korán esztergomi kanonokká nevezték ki.

Ezért a hegyekben szétszórtan élő remeték gyakran felkeresték, hogy vesszőből font kosaraikat kenyérre cseréljék. Özséb annyira megkedvelte őket, hogy szívében fölgyulladt a remeteség utáni vágy.
A tatárdúlás után három évvel engedélyt kért főpásztorától, Váncsa István érsektől a távozásra.
Tudatos áldozatvállalás vezette a remeteségbe, engesztelés, vezeklés a népért a hazáért.
Özséb szántó közelében egy hármas barlangba vonult. A barlang elé egy nagy fakeresztet állított, előtte végezte imádságait elmélkedéseit.

Egyik éjszaka imádság közben úgy látta, hogy az egész Pilis tele volt apró lángokkal.
Ám a lángok megmozdultak, elindultak és az ő keresztje előtt hatalmas tűzlánggá egyesültek.
A keresztről pedig hangot hallott: Özséb gyűjtsd össze a remetéket egy szeretet-közösségbe! –

A látomást tett követte: az 1250-es évek elején megalapította az első magyar szerzetesrendet. Az 1256-os esztergomi nemzeti zsinaton már, mint Első Remete Szent Pál rendjének provinciálisa írta alá nevét.
Sokan jelentkeztek a rendbe elfogadva a szigorú szabályokat. Szüleik, barátaik próbálták lebeszélni őket, de Özséb ezt mondta nekik: „Krisztus nagyon szerette édesanyját, mégis szenvedésével úgy meggyötörte, hogy az ő lelkét is a fájdalom tőre járta át. Megtehette volna, hogy leszálljon a keresztről, de nem tette, mert Mennyei Atyjának akaratát teljesítette. Hasonlóképpen mi sem akarunk a vezeklés keresztjéről leszállni, mert utánunk sírnak.”
Ezeket hallva nem tudtak válaszolni a Léleknek, mely belőle beszélt. 1262-ben néhány társával Rómába ment, hogy IV. Orbán pápától rendjének jóváhagyását kérje.
Itt segítségére volt Aquinoi Szent Tamás és az első magyar bíboros Váncsa István, aki Özsébet a remeteségbe engedte.
Özséb életében már 16 pálos kolostor állt. Hazánkban ez a szám 150-re emelkedett. Özséb 20 évig volt provinciális. Amikor halála közeledtét érezte, maga köré gyűjtötte társait, megáldotta őket és 1270. Január 20-án boldog halállal az örökkévalóságba költözött a szentkereszti kolostorban.

Szent Sebestyén
katona vértanú, a sebesült katonák védőszentje. A császár testőrtisztje volt. A nyilazás (ahogy a legtöbb ábrázolásban szerepel) nem ölte meg, hanem botokkal verték agyon. +288-ban Rómában.

Szent Fábián
pápa, vértanú Jelentősen átszervezte a római egyházszervezetet, jegyzői hivatalt (ma kancellária) állított fel. Déciusz alatt a börtönbánásmód kegyetlenségébe halt bele. +250.

Szerző: Baráthnő  2012.01.20. 06:47 Szólj hozzá!

Címkék: vallás evangélium ima fohász könyörgés napi evangélium engesztelés napi felajánlás heti fohász ima péntekre Szent Sebek rózsafüzér Boldog Özséb Szent Sebestyén Szent Fábián

A bejegyzés trackback címe:

https://barathno.blog.hu/api/trackback/id/tr893573497

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.