- évközi idő -                Mondjatok áldást, mert arra kaptatok meghívást (1 Pét 3,9b)

Szent Pál apostol megtérése

 

MAI EVANGÉLIUM :

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. (Mk 16,15-18)

  Szent Márk evangéliumának befejező sorait olvastuk a mai napon. E szavakat Jézus közvetlenül mennybemenetele előtt intézte az apostolokhoz, megbízván őket az evangélium hirdetésére. Az evangélium elfogadása és a Krisztusban való hit az üdvösség feltétele. Lehetőség minden ember számára. Mindenki rendelkezik értelemmel, amellyel felfoghatja az evangélium tanítását és felismerheti a jeleket, amelyek megerősítik az igehirdetést. De erre senki sem kényszeríthető. Mindenki szabad akarattal dönthet, hogy az üdvösség útját választja, vagy elutasítja azt. Mindenkinek személyes felelőssége a döntés meghozatala. Szent Pál apostol megtérésének mai ünnepe arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy bármennyire is megyünk a magunk feje után, Isten egy adott pillanatban meghatározó módon, sorsdöntően beleszólhat életünkbe. Lehetőséget ad mindenkinek, még a legnagyobb bűnösöknek is arra, hogy megtérjenek. Ha nem is Szent Páléhoz hasonló megrázó módon, de Isten kegyelme a mi lelkünket is lassan, folyamatosan alakítja. ( Horváth István Sándor)

 

 

 Bartolomé Esteban Murillo Szt Pál megtérése.jpgBartolomé Estefan Murillo : Szent Pál megtérése

 

 

 

 

 Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz,  s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket.
  Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül.
Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá:
"Saul, Saul, miért üldözöl engem?"
Erre megkérdezte:
"Ki vagy, Uram?"
Az folytatta: "Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.  De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned."
Útitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit.
Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott.
Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. 
Három napig nem látott, nem evett, és nem ivott. 

Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány.
Az Úr egy látomásban megszólította:
"Ananiás!"
"Itt vagyok, Uram!" - felelte.
S az Úr folytatta: "Kelj fel és siess az Egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd: imádkozik." 
Ez látomásban látott egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását.  Ananiás tiltakozott:
"Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben.  Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet."
Az Úr azonban ezt válaszolta neki:
"Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között.  Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie."
Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét: "Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel."
Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, majd evett és erőre kapott.( ApCsel 9, 1-19)

 * Pál apostol megtérése nem erkölcsi jellegű volt, hiszen a Krisztussal való találkozása előtt és után is a lelkiismeretét követte. Sőt megtérésének is a legfontosabb eleme a Jézussal való személyes találkozás volt. Ezt a találkozást pedig nem Pál kezdeményezte, hanem az a Föltámadott tette volt.
Megtérésének igazi súlya gondolkodásának megváltozása volt, ami írásain is átszüremkedik, amikor megtérése előtti és utáni önmagáról beszél. A zsidók, és így Saul is, a Törvény teljesítésétől várta az üdvösséget, nem a személyes Isten-kapcsolattól, a hittől, vagy ahogyan a görög nyelvű Újszövetség fogalmaz a bizalomtól.
A Pállá lett Saul ezt az Evangéliumot ismerte föl a Jézussal való találkozásában: Isten egyetemes, mindenkit üdvözítő akaratát, ami Jézusban nyilvánult ki, és a bizalom által lehet „Benne” maradni.
Isten nem csak a zsidóké, ezért fordult Pál a pogányok felé.
Annak, aki üdvözülni akar, annak csak Istenben szabad hinnie-bíznia, és nem a saját erejében, és meg kell keresztelkednie. Jézus nem mondja azt, hogy aki nincs megkeresztelve, az elkárhozik, de azt igen, hogy aki ezt az üdvösséget, az Istennel való szeretetteljes egyesülést Jézusban fölismerte és akarja, annak meg kell keresztelkednie. Pál apostol minden tekintetben csodálatraméltó fordulatot tett, és levelei nekünk is segíthetnek a naponkénti megtérésünkben, hogy az Úr velünk, és általunk munkálkodjon.

 

Ünnepeljük Szent Pál apostol megtérését, mert az üldözőből az Úr választott eszköze lett !

 

 

elv15.gifHálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott, és meghívott a szolgálatára engem, aki azelőtt káromoltam, s üldöztem és erőszakos ember voltam. De Isten megkönyörült rajtam.( írta Pál apostol Timóteusnak. 1 Tim 1, 14-15 )

 

 

Téged, Isten dicsérünk,téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten  mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok  Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy,  erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég, föld, dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura  apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták  súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek  magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled  Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje  Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál  szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad , mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket : Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő : mindeneket ítélendő.
Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe  az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald  mindörökké felmagasztald!
 Mindennap dicsérünk téged,  Szent Nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket  és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz ; híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk , tebenned van bizodalmunk.
Te vagy Uram, én reményem,  ne hagyj soha szégyent érnem!
Amen.

 

 

Heti fohászunk:

Jöjj, Uram Jézus !


36.gif

Szerző: Baráthnő  2012.01.25. 08:22 Szólj hozzá!

Címkék: vallás hit szeretet pálfordulás napi evangélium bibliai idézet ima minden napra heti fohász ima szerdára

A bejegyzés trackback címe:

https://barathno.blog.hu/api/trackback/id/tr443752020

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.