Bevezetés: Hiszekegy... Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)... Dicsőség...

Üdvözlégy titkok:

1. aki növelje bennünk a Szent Vér tiszteletét.
2. aki növelje bennünk a Szent Vér reménységét.
3. aki növelje bennünk a Szent Vér szeretetét.

Tized :
Miatyánk...
Üdvözlégy egy-egy titokkal(10-szer)...
Dicsőség...
Jézusom!Szent Véreddel mosd tisztára lelkünket, hogy neked szolgálhassunk életünk minden napján!

Üdvözlégy titkok:
1. aki Szívének drága Vérét hullatja ránk
2. aki Szívének drága Vérével eltörli minden bűnünket.
3. aki Szívének drága Vérével megújít bennünket.
4. aki Szívének drága Vérével lángra lobbantja szívünket.
5. aki Szívének drága Szeretetéért osztatlan viszont szeretetet óhajt. Jézusom!

Befejezés:
Könyörögjünk! Örök Atya! Mutasd meg irgalmasságodat a világnak Jézus Krisztus értünk ontott drága Vére és szent Sebei által. Jézusom, irgalmazz nekünk a jelen veszedelmekben, moss tisztára minket drága, szent Véreddel, rejts el szent Sebeidbe, most és mindörökké. Amen.

Szerző: Baráthnő  2012.04.12. 13:55 Szólj hozzá!

Címkék: ima

Mt 7,6 - Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé, különben még eltapossák lábukkal, és megfordulva széttépnek benneteket!

Valaki az evangelizáció kapcsán azt mondta,  fél, nehogy a sertések elé vesse a gyöngyöket.

Nem hinném, hogy erről van szó.
Hiszen Jézus egész életét Isten Országának hirdetésére fordította, és mennybemenetele előtt ránk hagyta, hogy mi is hirdessük az egész világon.
Igaz, úgy tűnik, hogy eltaposták és széttépték a végén, tudjuk, hogyan halt meg.

Tényleg széttépték volna?!
Ő önként adta oda életét, ha nem adta volna, nem bírt volna el vele senki…
A búzaszemnek meg kell halnia, hogy termést hozzon .
Az Ő életének és halálának gyümölcse a feltámadás és az élet lett. Ő osztozott velünk a halálban, hogy megoszthassa velünk a feltámadást .

Sokkal inkább Éva szórta szét a gyöngyöket, amikor szóba állt a kígyóval .
Símán belement a kísértésbe, még tetszett is neki, sőt ! tovább adta Ádámnak…És Ádám is belement a kísértésbe…
Őket tényleg széttépték a disznók, hiszen tettük következménye a paradicsom elvesztése és a halál lett.

( A kutyák és sertések tisztátalan állatnak számítottak Jézus idejében, a velük való érintkezés bemocskolta az egész embert, nemcsak fizikai sérüléseket okozhatott)

Aki nem akarja disznók elé vetni a gyöngyeit, ne menjen bele a kísértésekbe!
Kerülje messzire a bűn felé vezető utakat, alkalmakat! Ne álljon szóba a kísértővel!

Őrízze a lelkében Isten Országát, hiszen az a legszentebb dolog, az a Drágagyöngy.

Szerző: Baráthnő  2012.03.01. 10:51 Szólj hozzá!

Címkék: vallás bűn megváltó következmény keresztény értékek bibliai idézet é:Isten Országa

Az Édenkert Isten teljessége.

Tele drágakövekkel és fákkal, melyek szépek és táplálkozásra alkalmasak.
Bővizű folyók táplálják és nem szárad ki soha.
Benne van Isten minden szeretete,szépsége, tökéletessége, tudása.

A jó és rossz tudás fája is.

Ő mindezt az emberre bízta. Feltárta előtte az egész gazdagságát, rendelkezésére bocsátotta, éljen benne, éljen vele, sőt ! ! ne csak passzívan élvezze, hanem őrízze és művelje is.

Isten szerette az embert, együtt töltötte vele az időt a kertben, rábízta az összes állatot és növényt, és társat is adott melléje, mert nem jó az embernek egyedül.
Megbízott benne, ezért nem titkolt el előle semmit, a rossz tényét sem.
De nem akarta elveszíteni az embert, nem akarta, hogy az ember szenvedjen , ezért figyelmeztette, hogy ne egyen a jó és rossz tudás fájáról, mert akkor meghal.

Szerző: Baráthnő  2012.02.23. 11:24 Szólj hozzá!

Címkék: bizalom édenkert

A csel sikerült: Éva megkóstolta azt a bizonyos gyümölcsöt, és még Ádámnak is adott belőle.

Naiv volt.
Ezidáig nem találkozott ravaszsággal, körömfont hazugsággal, és belesétált a kígyó csapdájába.
Hiába tudta, hogy az ő dolga a kert őrzése lenne, mégis kitárgyalta a kertet a kígyóval.
Nem gondolkodott, nem vetette össze a kígyó szándékait az Úristen figyelmeztetésével, csak a szép és csábító fát látta.
Hiába tudta, hogy az a fa nem is a kígyóé és nem is az övé, és hogy csak a fa gazdája rendelkezhet a gyümölcsével...

Ettek hát a jó és rossz tudásának fájáról, és szembesültek a rosszal is.

A jót már eddig is ismerték, hiszen együtt járkált velük az Úristen a nappali szellőben a kertben, hiszen ők uralták az összes növényt és állatot, nekik lett teremtve minden, hiszen teljes bizalommal lehettek egymás iránt, egészen a testi-lelki meztelenségig.

És most szembesültek a rosszal is :az erkölcsi halállal, amire az Úristen előre figyelmeztette őket:
"Amely napon eszel a jó és rossz tudás fájáról, meghalsz."
Tehát elkezdődött a rossz megtapasztalása. Megingott a bizalom, már nem érezték biztonságosnak a teljes nyitottságot, a meztelenséget, hát kötényt csináltak maguknak és felöltöztek.
Megismerték a félelmet, elrejtőztek az Úristen elől és nem mertek odaállni eléje vállalva tettüket.
Elkezdődött az egymásra mutogatás, vádolgatás, az Úristent már csak egy bírónak látták, nem pedig Teremtőjüknek, szerető Atyjuknak, aki együtt sétált velük a kertben.
A haldoklás kiterjedt a természetre is, hiszen az most már a bukott ember uralma alatt áll :
".... A föld tövist és bojtorjánt terem..., Éva fájdalmak közt szüli majd gyermekeit..."stb.

Megismerték hát a rosszat is, de az Atya továbbra is szerette őket:
Felkészítette őket tettük következményére, mindarra, ami várni fog rájuk;
a hervadó fügefalevelek helyett bőrruhába öltöztette őket; és
elzárta előlük az élet fáját, megadva nekik ezzel a testi halált is :
nehogy ez az ön- és egymást pusztító, bezárkózott, félelmekkel teli, beteg, vak, Isten elől rejtőzködő életük örökké tartson.

Majd elküldte Szent Fiát, hogy váltsa meg őket bűneiktől, támassza fel halálukból és vezesse vissza az Úristen örökké tartó társaságába.

Szerző: Baráthnő  2012.02.23. 11:20 Szólj hozzá!

Címkék: halál bűn ellenség megváltó következmény

Mindannyian boldogok szeretnénk lenni. Sok mindent megteszünk érte, de az eredmény sokszor kiábrándító.

A Bibliában a boldogság nem azonos a gazdagsággal, sikerrel, egy jó komfortérzettel, vagy egy feldobott hangulattal.
A boldogságot a Bibliában az Istennel való kapcsolat jelenti.

Jézus már az Isten utáni vágyat, az Isten keresését is boldogságnak mondja. ( Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az Igazságot...)

Ezért születtünk. Hogy boldogok legyünk. Vagyis kapcsolatunk legyen az Élő Istennel. Ezt kellene első sorban keresni. A többi majd szükség szerint adatik hozzá. (" Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá " Mt 6, 33 )

Ez az a boldogság, amit senki és semmi nem vehet el tőlünk. Csak rajtunk múlik. Isten tárt karokkal vár, csak rajtunk múlik, akarjuk-e ezt a kapcsolatot. (" Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van." Róm 8, 38-39 )

Szerző: Baráthnő  2012.02.23. 10:51 Szólj hozzá!

Címkék: útkeresés bibliai idézet

Mit tudunk Istenről ? Tudunk róla egyáltalán valamit?
Az elmúlt 50 évben belénk nevelték, hogy csak ámítás az egész , a vallás a nép ópiuma, Isten tudományosan nem is létezik.
Aki mégis hinne valamit, gyakran úgy látja, hogy Isten az oka minden rossznak, sőt a személyes kudarcainak is, ezért nem kell neki.
Van , aki megkerüli a kérdést. Neki mindegy, őt ez nem érdekli.

Elárasztanak bennünket a világ minden részéről érkező szellemi áramlatok, hiedelmek, babonák vallásos köntösben, szaporodnak a mindenre könnyű megoldást kínáló jósok ; ezerévvel ezelőtti táltoshitek és sámánok hódítanak, mindez egy kalapban a betegségekből való gyógyulás és gazdasági jólét ígéretével. Szó szerint szemet kápráztatóan és vakítóan kínálják mindazt, amire vágyhat az ember, saját hasznukat remélve, ha elég ügyesen manipulálnak.
Jó lenne eligazodni ebben a tarkaságban, saját véleményt kialakítani felnőtt ember módjára, de hogyan ?

Az ember naponta találkozik mindenféle véleménnyel, agitációval, jól és kevésbé jól sikerült reklámmal, és mindennek a cáfolatával, ellentétével is, mint legjobb, mint egyetlen, mint tökéletes megoldással.

Forduljunk hát az egyetlen illetékeshez, aki választ adhat, magához Istenhez !

Isten nem vár tőlünk vak hitet, sem a szüleinktől, nagyszüleinktől átvett vallásosságot, nem vár száz számra elhadart imákat.
Csak annyi kell, hogy saját, személyes gondolatunkkal forduljunk Hozzá, és nyitottak legyünk a Tőle jövő válaszra.
Mint annyi Istenkereső, akik így szóltak Hozzá : " Ha létezel... és megkapták személyre szóló válaszukat, vagy mint Didimusz, a hitetlen Tamás, aki azt mondta : :" Hacsak nem látom kezén a szegek helyét, és oldalába nem teszem kezemet, nem hiszem."

Akkor válaszol nekünk Isten.

Személyes, őszinte keresésre mindig válaszol, személyes, egyedi, csak nekünk szóló válaszokat ad , megfelelő helyen és időben. Ő a leghitelesebb forrás, személyesen Isten.

Szerző: Baráthnő  2012.02.23. 10:45 Szólj hozzá!

Címkék: válasz útkeresés megtérés

1858 április 7 -- szerda A Szűzanya március 25.-én kinyílvánította magát szóbelileg, április 7.-én pedig a nép szeme láttára csodával hitelesítette szavait. Bernadette a jelenés idején égő szentelt gyertyát tartott a kezében. A gyertya lángja a leány kezét nyaldosta. Kiabálás hallatszott :
" Megégeti magát ! "
De az ott tartózkodó Dozous doktor megtiltotta, hogy eloltsák a gyertyát. Egynegyed óráig csapkodták a lángok Bernadette kezét és semmilyen égési sérülést nem okoztak. Az orvos megcsinálta az ellenpróbát : Az elragadtatás után többször is a kislány keze alá tartotta a gyertyát, de Bernadette mindannyiszor elkapta kezét a lángból, s azt mondta :
" Maga megéget engem ! "
Ugyanaz a gyertya, s egyszer éget, máskor nem. Ezt a különös jelet adta a Szűzanya az állhatatosan kitartó népnek. Egyúttal ez volt az utolsó látomás, amelynek a nagyközönség is szemtanúja volt.

1858 július 16 -- péntek Miután Bernadette időközben először járult szentáldozáshoz, e nap estéjén a jól ismert hívást érezte szívében. Amikor azonban nagynénjével a helyszínre ment, már messziről láthatták, hogy a barlang nyílása be van deszkázva és előtte rendőrök járkálnak. Bernadette ezért a Gave innenső partján térdelt lea barlanggal szemben. Amikor a toronyban esti Úrangyalára szólaltak meg a harangok, a leány hirtelen összerezzent és örömtől sugárzó arccal mondta :
" Ott van, ott van ! "
Még egyszer és utoljára elmerült az elragadtatás boldogságába, amelynek örömét a földön többé már nem élvezhette, mert a Szűzanya véglegesen búcsút intett kis választottjának. Ezzel az utolsó jelenéssel végleg meg akarta erősíteni a Szűzanya Bernadettet fontos küldetésében, mert bizony sok nehéz nap következett ezután.
Püspöke zárdába küldte, pedig ő szívesebben élt volna továbbra is otthon. Később tüzetesen és ismételten hivatalosan kikérdezték. Igen sokszor meg kellett esküdnie szavainak igazságára. Még haláltusájában is meg kellett esküdnei a jelenések valódiságára. Sok megpróbáltatást juttatott a Szent Szűz választottjának, akinek a lelkébe tizennyolcszor véste bele a maga jóságos arcvonásait.

Elmélkedés :
A természet törvényét a Jó Isten felfüggesztheti. Ezt sokszor meg is tette már a történelem folyamán. A Szentírás és a szentek élete számtalan ilyen esetre nyújt példát. Isten Ura a természetnek: teremtője és kormányzója.A természet rendje fölött álló Isten akaratának semmi sem lehetetlen.
A ma embere sok mindent tud. Legyőzheti bizonyos mértékben a természet erőit, felülkerekedhetik rajtuk, de meg nem szüntetheti.Csodát ember nem képes művelni.
Leborulok lelkemben a mindenható Isten előtt. Megköszönöm neki, hogy a Szűzanya jelenésével megmutatta újból az utat a természetfeletti világ felé és erőt adott lelkemnek a túlvilági élet célkitűzéséért küzdeni.

 Előkészítő ima :
Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.

Napi könyörgés
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, Isten Anyja, Mária ! Te, aki mind a tizennyolcszor a szentolvasót tartottad a kezedben, amikor megjelentél Bernadettenek, és így adtad tudtunkra, hogy a rózsafüzér imádság milyen erős fegyver a bűn ellen, esdve kérünk, taníts meg minket jól imádkozni. Töltsd el lelkünket az igaz hit, reménység és szeretet kegyelmével, melyért meg nem szűnünk veled együtt könyörögni Istenhez.
Szentolvasódnak imádsága erősítsen meg minket életünkben és halálunkban, melyhez hozzácsatoljuk ezt az ájtatosságot  is.
Lourdesi Szent Szűz, Isten Anyja, és az Egyház Anyja, áldjuk a Te bűn nélküli fogantatásodat ! S miközben repeső szívvel szólítunk neveden, végezetül arra kérünk, hogy hallgasd meg e kilenced alatt hozzád intézett könyörgéseinket és légy a mi vigaszunk küzdelmes életünkben, különösen pedig halálunk óráján. Amen.

Hármas könyörgés
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária ! - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk! Hatalmas Isten, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád. Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.

Szerző: Baráthnő  2012.02.09. 09:45 Szólj hozzá!

Címkék: szűz mária jelenések szeplőtelen fogantatás kilenced

- évközi idő-           Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.

                                                                                 (Ef 5.20)

MAI EVANGÉLIUM:
Ezután Jézus továbbment onnan, és Tírusz és Szidon vidékére ment. Betért egy házba, de nem akarta, hogy valaki is megtudja; mégsem maradhatott titokban. Mindjárt hírét vette egy asszony is, akinek a lányában tisztátalan lélek volt; odajött és a lábaihoz borult. Az asszony pogány volt, szír-föníciai nemzetiségű, s kérte őt, hogy űzze ki lányából az ördögöt. Ő azt mondta neki: »Hadd lakjanak jól először a gyermekek; mert nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és a kutyák elé dobni.« De az csak kérlelte: »Ez igaz, Uram! Csakhogy a kiskutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból!« Erre Ő azt felelte neki: »Mivel ezt mondtad, menj, kiment az ördög lányodból.« Amikor hazaért, a kislányt az ágyon fekve találta, és az ördög már kiment belőle. (Mk7,24-30)

 *   Jézus valóságos ember volt, isteni tudása és hatalma a küldetésére vonatkozott, minden mást Neki is ugyanúgy, mint nekünk, a szenvedésből kellett megtanulnia. Belenőtt, bele testesült saját népe várakozásaiba, amelyek szerint az üdvösség a zsidókon keresztül jön az egész világra. Ezért mondja Jézus a kánaánita asszonynak a gyerekekről és a kutyákról szóló mondatot, ami elsőre riasztó lehet. Az asszony mély hite, és a farizeusok hitetlensége és esztelen gyűlölete az irgalommal szemben, fokozatosan fordítja Jézust a pogányok felé. Ezért van az, hogy először a tanítványoknak azt mondja, hogy ne menjenek a pogányokhoz, csak „Izrael házának elveszett juhaihoz”(Mt10,6). Később a „missziós parancsban” már egyetemes küldetéssel bízza meg övéit: „menjetek el az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek”(Mk16,15). Jézus, bár Isten Fia volt, a „szenvedésből tanult engedelmességet”(Zsid5,8). Jézus „figyelte az idők jeleit”, és a saját életéből, az Atyára figyeléséből, és imádságából ismerte és értette meg, hogy mi az Atya Rá vonatkozó akarata. Ha az Isten-Fiának ez volt az útja, akkor ez a mienk is. „Félve és remegve munkáljuk üdvösségünket”. (Fil2,12)

elv13.gif  Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos megbocsátja bűneinket, és minden gonoszságtól megtisztít minket. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak tüntetjük fel, és tanítása nincs bennünk. (1 Jn 1, 9-10)


Csütörtökön imádjuk Istenünket az Oltáriszentségben!

elo-kenyer.jpg


Örök Atya ! Felajánljuk neked a mindenek felett szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak - Akit mi is oly nagyon szeretünk, - Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.

Imádlak, Uram, az Oltáriszentségben!
Imádom drága Szent Testedet és Véredet, imádom Szent Szívedet, és csak a Te akaratodat keresem.  Kereszted tövébe helyezem az én kis életemet, Neked adom azt, és az Atyának, immár a Te Véred által megtisztulva, a Te életeddel és haláloddal egybefonódva. Maradj velem, Uram mindig, és tarts meg engem, hogy én is veled maradhassak! Amen.

Heti fohász :

Imádlak Téged mindörökké !

0000-kereszt.png


Szerző: Baráthnő  2012.02.09. 09:08 Szólj hozzá!

Címkék: ima fohász bűnbocsánat szentségimádás odaadás oltáriszentség napi evangélium bibliai idézet ima csütörtökre heti fohász

 Események
1858 március 1 - hétfő
Bernadette ezen a napon egy áhítatos lélek kérésére, annak rózsafüzérét használta a jelenéskor sajátja helyett. Amikor a kölcsönvett rózsafüzéren akarta az imát mondani, a Szűzanya ezt nem helyeselte. A kislány erre azonnal elővette saját szentolvasóját és azon imádkozott. Előbb azonban a kezében felmutatta a jelenés felé, mintegy önmaga igazolására. Erre a jelenlevő sokaság ugyanúgy felmutatta a maga rózsafüzérét lelkes felkiáltások közepette. Az egész idő imádságban telt el, mintha a Boldogasszony ez alkalommal azt akarta volna kifejezni, hogy az ima mindennél fontosabb.

1858 március 2 - kedd Ez a látomás a jelenlevőket is újabb lelkesedésre serkentette. Láthatták, mint változik Bernadette arckifejezésén az elragadtatás, és a belső öröm sok formája. Legmegrendítőbb volt, amikor az elragadtatásba esett leány láthatóan felemelkedett a földről. Az égi hölgy megismételte üzenetét a plébánoshoz és azzal egészítette ki, hogy kívánságára az emberek körmenetben zarándokoljanak erre a helyre. A plébános a későbbiek folyamán ismét zord hangulatban fogadta Bernadettet, majd kereken kijelentette, hogy ne üzengessen neki Bernadette hölgye ismeretlenül. Majd így szólt a kislányhoz : " Ott a sziklabarlangnál van egy vadrózsabokor. Virágozzék az ki hirtelen a tömeg szeme láttára. " Bernadette erre mosolyogva távozott. S a csipkerózsa, ha nem is virágzott ki, de ettől kezdve az új forrásban egymásután gyógyultak meg a betegek, és mind több és több zarándok érkezett a barlanghoz. A nép bűnbánatot tartott és hitt.

  Elmélkedés
A Szent Szűz észrevette a rózsafüzér cserét.Abban az időben egyházi előírás szerint mindenkinek saját szentolvasóját kellett használnia, ha az imához kötött kegyelmekben kívánt részesülni. A Szűzanya a tehát engedelmességet ajánl az egyház iránt követőinek.
Milyen az én állásfoglalásom az egyházi előírásokkal kapcsolatban ? Tudok-e kellő készséget és szófogadó lelkületet felmutatni ?
Ugyancsak az egyház iránti engedelmesség tűnik ki abból is,hogy a Szent Szűz már másodszor kéri fel Bernadette révén a plébánost kápolna építésére.  -Milyen az én viselkedésem lelkiatyám, lelkipásztorom, vagy egyházi elöljáróm iránt? Tudok- e egymásután többször is,de mindig alázatosan és engedelmeskedni kész lelkülettelmegismételni olyan kérést, ami véleményem szerint lelki életem hasznára válna ?


  Előkészítő ima : Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.

 Napi könyörgés
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, Isten Anyja, Mária! Te vagy az Ég Királyné Asszonya!Légy ezerszer áldott ! Velünk együtt áldjanak és dicsőítsenek téged a kerubok és szeráfok, a nap, a hold és a csillagok, a hegyek és völgyek, erdő és mező ég és föld minden lakói Isten minden látható és láthatatlan, élő és élettelen teremtménye. Így áldjon és magasztaljon Téged minden azért, mert magad kegyeskedtél személyesen hozzánk jönni, hogy alázatos megjelenésed által megerősítsed az egyház ősi tanítását, mely szerint szeplőtelenül fogantatott vagy. Légy áldott, hogy ezt akkor és úgy tetted meg, ahogy legjobban a szemünkbe tűnik az egyház tanításának a szeplőtelensége is ,s ily módon megerősítetted akaratunkat az egyházunk iránti engedelmességben. Amen.

 Hármas könyörgés
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária ! - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk! Hatalmas Isten,, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád. Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.

Szerző: Baráthnő  2012.02.08. 14:31 Szólj hozzá!

Címkék: ima szeplőtelen fogantatás kilenced buzdítás

Események

1858 március 4 - csütörtök Március harmadikán, szerdán nem jött a szép hölgy, pedig Bernadette ott volt a barlangnál. Csütörtökön húszezernyi ember várakozott a jelenésre. Nagy csodát reméltek, s még azt is , hogy a titokzatos valaki bemutatkozik . A polgármester, rendőrkapitány és más hivatalnokok is jelen voltak. A házból két rendőr kísérte a kislányt a barlanghoz. Mert sorrendben ez volt a tizenötödik jelenés, úgy gondolták, hogy egyben az utolsó is lesz. Egy óra hosszat tartott a boldog találkozás. A felindulás magával ragadta a tömeget, mindenki letérdelt. Bernadette a jelenés után kijelentette, hogy az égi hölgy nem búcsúzott el. Bizonyára még nem fejezte be művét.

1858 március 25 - csütörtök Bár a Szűzanya által kért két hét letelt, Bernadette időnként ezután is elment a barlanghoz, ahol a hívek egy oltárszerű emelvényt rögtönöztek, s melyen mindig gyertya égett és virág volt. Három hét telt el. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe előtt Bernadette vonzást érzett a szívében, hogy az ünnepet a barlangban töltse. Ezt a vonzást más lourdesi áhítatos hívek is érezték. Az éjszakát a kislány átvirrasztotta. Ezerszer is elmondta az Üdvözlégyet. Amikor aztán reggel a grottához ment, ott már várt rá az égi hölgy kedvesen, mosolyogva. Bernadette későbbi lejegyzéseiben megjegyzi, hogy a jelenés soha nem volt olyan jóságos és bátorító, mint ekkor. Ezért is bátorkodott a kis látnok előhozakodni kérdéseivel : " Asszonyom, legyen olyan jó, és mondja meg, ki Ön ? " Bernadette kétszer mondta el kérését, mire a jelenés csak mosolygott, de annyi szeretettel, hogy Bernadette most már könyörögve, esdve ismételte meg kérdését. Erre a csodálatos szépségű nő megkomolyodott,és úgy látszott, mintha megalázkodna. Kezeit összetette, tekintetét az égre emelte, aztán karját lassan széttárta, és a gyermek felé hajolva ezt mondta : " Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. "

Elmélkedés
A titok feltárult. Bernadette, az egyszerű lány volt méltó arra, hogy hallja a kijelentést.  IX. Piusz pápa négy évvel hamarabb hirdette ki hittételként a Szent Szűz szeplőtelen fogantatását. Most az égi Anya is tudomására hozta a világnaka nagy titkot.A nép sejtelme, íme valóság. A kis hegyi városszent örömmel volt tele, hogy az égi Anyakegyes volt náluk megjelenni.A plébános most már nem ellenkezett. Fölfedte magát a titokzatos jelenség.

Szent hódolattal borulok le én is előtted kegyes Szűz. Bár nem értem nagy kiváltságodat, de hiszem és magasztallak téged, Szeplőtelen Szűz Mária :Krisztus Anyja, az Egyház Anyja és az én jó Anyám.

Előkészítő ima : Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.

 Napi könyörgés
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, Isten Anyja, Mária !Az irántad való szeretet arra bíztat minket, hogy megkérjünk, engedd meg nekünk egész életünkön át szavainkkal és példánkkal elérnünk embertársaink megszentelését. Add, hogy akik velünk érintkeznek, akikkel egy födél alatt élünk, vagy dolgozunk, Szentegyházunk ajándéka szerint, Krisztusban megújuljanak. Tedd lehetővé, hogy mint hűséges gyermeked a kedves kis Bernadette, úgy mi is fáradhatatlanok legyünk a te dicsőséged terjesztésében. Különösen azt ne tűrd, hogy a romlott világ rossz példája és helytelen felfogása letérítsen minket a jó útról.Fogj kézen bennünket, és vezesd lelkünket az égi hazába tartó ösvényen, hogy ott minél előbb rád találjunk és soha meg nem szünő örömünkben magasztaljuk szeplőtelen szent fogantatásodat.Amen.

Hármas könyörgés

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária ! - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk! Hatalmas Isten,, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád. Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.

Szerző: Baráthnő  2012.02.08. 14:28 Szólj hozzá!

Címkék: hit ima szűz mária szeplőtelen fogantatás kilenced

1858. február 27. szombat
Bernadette arcán ezen a napon a szokottnál is bőségesebb öröm tündökölt. Az elragadtatás perceiben e szavakat hallotta : " Menjen és mondja meg a plébánosnak, hogy neki itt egy kápolnát kell építenie. " A jelenés elmúltával Bernadette nagyon aggódónak látszott. Később bevallotta, hogy abban az időben jobban félt a plébánostól, mint a rendőröktől. Mégis elment, átadta az üzenetet a plébánosnak. Az hidegen fogadta, kérdésekkel árasztotta el. Végül, bár ő is az Istenanyára vélt ráismerni, mégis így bocsátotta el a kislányt : " Lourdes plébánosa nem tárgyal olyanokkal, akiket nem ismer. Mondja meg a nevét és bizonyítsa be, hogy ő az."

1858 február 28 - vasárnap
Bernadette megérkezése előtt több, mint kétezer ember gyűlt össze, egyrészt kíváncsiságból, másrészt buzgóságból. Ezen a napon a jelenés csak Bernadettenek szólt. Amikor magához tért, egyenesen a templomba ment szentmisére. A Szűzanya, úgy, mint az ötödik jelenéskor is, a kis látnok lelki átformálására fordította az időt.

 Elmélkedés:
Szent Jakab apostol mondja : "Aki a nyelvével nem vétkezik, tökéletes ember."Ezért soha nem jó, ha elhamarkodottan sokat beszélünk.
Mint Bernadette arról beszámolt, még a Szűzanya is magába szállt és gondolkodott, mielőtt a kápolna építését kérte. Bernadette az üzenet átadásakor mindenre egyszerűen és röviden felelt a plébánosnak. A 12. jelenéskor, mint az 5. jelenéskor is, a kis látnok mindenről hallgatni tudott és a sírba vitte ezeknek a jelenéseknek a tartalmát.
Elhatározom, hogy ezentúl én sem leszek fecsegő, beszédem rövid és mindig mindenben igaz lesz és előbb mindig meggondolom, hogy mit fogok mondani.

 Előkészítő ima 
Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.

  Napi könyörgés
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, Isten Anyja, Mária !
Azért jöttél a földre, hogy utat mutass a lelkeknek Szent Fiad felé. Azt kívánod, hogy mindenki szeresse isteni Szent Fiadat. Sajnos azonban sokan nemcsak nem szeretik Őt, hanem el sem ismerik, sőt teljesen megfeledkeznek Róla, mi több, még meg is tagadják és üldözik. Szeretnénk ezt a rengeteg sértést jóvá tenni, szeretnénk Krisztust lángolón követni. De fájdalom, mi is nagyon gyengék vagyunk Krisztus szeretetében.Ezért Téged, a szép szeretetnek Anyját esdve kérünk: gyullaszd lángra szívünkben az Isten iránti igaz szeretetet. Úgy alakítsd lelkünket, hogy életünkben és halálunkban egyaránt az igaz istenszeretet hassa át lelkünket és hogy ennek a szeretetnek boldogító folytatása legyen az örök hazában az Istennel való örök egyesülés.Amen.

Hármas könyörgés:

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária ! - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk! Hatalmas Isten, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád. Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.

Szerző: Baráthnő  2012.02.08. 07:53 Szólj hozzá!

Címkék: vallás ima szűz mária szeplőtelen fogantatás kilenced

- évközi idő-                Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.

(Ef 5.20)


NAPI EVANGÉLIUM:
Ezután ismét magához hívta a tömeget, és azt mondta nekik: ,,Hallgassatok rám mindnyájan és értsétek meg: Semmi, ami kívülről megy be az emberbe, nem teheti őt tisztátalanná, hanem ami az emberből kijön, az szennyezi be az embert. Akinek füle van a hallásra, hallja meg.' Amikor bement a házba a tömeg elől, megkérdezték őt tanítványai a példabeszéd értelméről. Így válaszolt nekik: ,,Hát ti is ilyen értetlenek vagytok? Nem látjátok be, hogy mindaz, ami kívülről megy be az emberbe, nem szennyezheti be őt, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, aztán pedig a félreeső helyre kerül?' Ezzel megtisztított minden ételt. ,,Hanem, amint mondtam, ami az emberből kijön, az szennyezi be az embert. Mert belülről, az emberek szívéből erednek a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiság, gonoszság és csalárdság, kicsapongások, irigység, káromkodás, kevélység és esztelenség. Mindez a rossz belülről származik, és beszennyezi az embert.'(Mk 7,14-23)

Az emberi kollektív tudatalattijához tartozik a tiszta és tisztátalan megkülönböztetése, azaz, hogy vannak önmagukban jó – tehát tiszta, illetve önmagukban vett rossz – azaz tisztátalan dolgok. A tiszta és a tisztátalan megkülönböztetése mögött az emberiség ősfélelme és szorongása húzódik meg. Jézus egész kinyilatkoztatása ennek megszüntetésére irányul azáltal, hogy Isten igazi atyaságát jeleníti meg, aki nem a tettet nézi mindentől függetlenül, hanem az egész embert a szándékaival együtt. Az ösztönös tisztátalanság érzés újra és újra felszínre tör. Krisztus követőinek küzdeniük kell ezzel a sötét ösztönösséggel önmagukban és a civilizációnkban is. Nincs önmagában bűnös, tisztátalan étel, idő, személy vagy dolog. Minden szent, ami van, amit Isten alkotott, és csak mi tesszük azt rosszá. De az ember szíve bármit tisztátalanná tud tenni, még a látszólag legnagyobb jócselekedeteket is: az adakozást, az imát, a jócselekedeteket, ha érdekből, számításból tesszük azokat. Vigyázzunk szívünk tisztaságára, mert ezen keresztül, a mi kis világunk is tiszta lesz.

elv13.gif  Aki azt állítja, hogy világosságban él, de gyűlöli testvérét, az még mindig a sötétségben jár.Aki szereti testvérét, az már eljutott a világosságra és  nem szolgál botrányul másoknak. Aki azonban gyűlöli testvérét, sz sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétségben elvesztette szeme világát.(1 Jn 2, 9-11)

elv13.gif  Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete. Mivel minden, ami a világban van: a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége sem az Atyától van, hanem a világból. De a világ elmúlik kívánságaival együtt. Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre. (1 Jn 2, 15-17)

HÁLÁT ADOK

Hálát adok azokért
A titkon mondott imádságokért,
Amiket az Ige diadaláért küldtek...
Hálát adok azokért
A titkon épült oltárokért,
Amik viharok fergetegében le nem dűltek.
Hálát adok azokért,
Akik megtartották a hitet.
A népért,
Amely éretted küzdelemre ment,
A békéért,
Amiben könnyű lett a kereszt.
A háláért,
Aminek hangja, szava nincs!
...Az igáért,
Amelyik könnyű és jó bilincs.
Hálát adok,
Mert szépség van a szavak mögött,
mert szép a lélek
Amikor megnyugszik két kezed között,
Hálát adok,
Bár erre nem vagyok érdemes.
Hálát adok,
Mert megszentelted szövetségedet.
Uram! Ma szép, ma jó, ma szent a lélek szava
Mert benne cseng a hála diadala,
Mert benne cseng az örök felmagasztalás,
Dicsőség Istennek és hálaadás!
(Kárász Izabella)

Heti fohász :

Imádlak Téged mindörökké !


0000-kereszt.png

Szerző: Baráthnő  2012.02.07. 15:48 Szólj hozzá!

Címkék: vallás ima hála napi evangélium ima minden napra

 Események

1858 február 25 - csütörtök
Ezen a napon az égi hölgy így szólt Bernadettehez : " Menjen, igyon a forrásból és mossa meg magát ! "
A kislány a Gave patak felé indul. A jelenés visszahívja. Bernadette meglepetten állt meg.
Majd a jelenés bíztatására a barlang bal sarkában kaparni kezd. A kis gödör hamarosan megtelik vízzel. A kis látnok megízleli, megmossa arcát az iszapos vízben, tép egy csomó füvet és megeszi. A tömeg azt hitte, hogy a gyermek eszét vesztette. Bernadette megaláztatása azonban nem volt hiábavaló.
A kis vízér lassan megnövekedett s már másnap mindenki az ég adományának tekintette. Azóta is igazolják Bernadettet a világ betegei, nyomorékjai, akik a csodás vízben meggyógyultak.

1858 február 26 - péntek
Ezen a napon Bernadette úgy kezdte, hogy miután keresztet vetett, ivott az új forrásból és megmosta benne arcát. Amikor már az elragadtatás boldog perceit érezte, e szavakat hallotta : " Csókolja meg a földet a bűnösökért ! " Bernadette rögtön megtette. A tömeg pedig utána ismételte. Mindenki lelke csodálkozással és reménységgel telt meg. Bernadette ezt a bűnbánati cselekedetet felajánlotta a jelenlevőkért. A massabiellei barlang a lelki átváltozás sziklafalává vált, olyan hellyé, ahol könnyen megterem a bűnbánat virága.

 Elmélkedés
Ezek a kifejezések: megaláztatás, alázatosság, önmegtagadás, nagyon idegenek és távol állnak a mai embertől.Bár Jézus elfogadta a megaláztatást, istállóban születik, és a gyalázat fáján hal meg, s noha alázatosságból megmosta tanítványai lábát, életében pedig önmegtagadásból számtalanszor böjtölt, virrasztott, imádkozott, - mindennek ellenére hajlamos vagyok elfelejteni hogy nekem is szeretnem kell életem keresztjeit.
A sátán rengeteg embert kerít hálójába hiúságánál, vagy kevélységénél fogva. Talán legtöbben e téren botlanak el. Lourdesban ma is a földet csókolják alázatosságból a zarándokok. Engem is ezentúl ez a rövid fohász int alázatosságra, szerénységre, lemondásra: " ne nekem, Uram, ne nekem, hanem Neked legyen dicsőség. Amen.

 Előkészítő ima : Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.

  Napi könyörgés
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, Isten Anyja, Mária!
Tehozzád folyamodunk, aki az Egyház Anyja vagy, mert megdermeszti lelkünket az ádáz küzdelem, amely szerte a világban szent hitünk és egyházunk látható feje ellen folyik. Oltalmadba ajánljuk a Szentséges Atyát, a római pápát, akinere Szent Fiad bízta rá nyájának őrzését és vezetését, amikor az apostolokra bízta élükön Péterrel , hogy az embereket tanítsák, megszenteljék és az örök cél felé kormányozzák.
Jóságos Anyánk, Te látod, milyen gyorsan terjednek a téves felfogások a világban.Kérünk Téged, eszközöld ki Istennél a lelkek számára a Szentlélek felvilágosító kegyelmét. Imádkozz értünk Istenhez, hogy e föld minden gyermeke egy hitben, egy reménységben és ugyanabban a szeretetben egyesüljön, az egy és igaz Isten szolgálatában. Amen.

Hármas könyörgés:
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária ! - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk! Hatalmas Isten, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrizted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád. Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.

Szerző: Baráthnő  2012.02.07. 09:15 Szólj hozzá!

Címkék: ima szűz mária szeplőtelen fogantatás kilenced

- évközi idő-     Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.
                                                                         ( Ef 5.20)


NAPI EVANGÉLIUM:
Ekkor köréje gyülekeztek a farizeusok, és néhány írástudó, aki Jeruzsálemből jött. Ezek azt látva, hogy tanítványai közül egyesek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, morgolódtak. Mert a farizeusok és általában a zsidók, hacsak kezüket gyakran nem mossák, nem esznek, követve a régiek hagyományait. Ha a piacról jönnek, nem esznek, amíg meg nem fürdenek; és sok egyéb dolog van, amit hagyományaik szerint meg kell tartaniuk: a poharak és korsók, a rézedények és ágyak mosását. Megkérdezték tehát őt a farizeusok és írástudók: »Miért nem élnek tanítványaid a régiek hagyománya szerint, miért esznek kenyeret közönséges kézzel?« Ő ezt felelte nekik: »Helyesen jövendölt rólatok Izajás, képmutatók, amint írva van: „Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek, ha emberi tudományt és parancsokat tanítanak” [Iz 29,13;]. Mert Isten parancsát elhagyva az emberek hagyományait tartjátok, a korsók és poharak mosását, és sok egyéb ezekhez hasonló dolgot cselekedtek.« Majd így folytatta: »Szépen kijátsszátok Isten parancsolatát, hogy a magatok hagyományait megtartsátok. Mózes ugyanis azt mondta: „Tiszteld atyádat és anyádat”; és: „Aki atyját vagy anyját gyalázza, haljon meg” [Kiv20,12; 21,17;].Ti pedig azt mondjátok: „Ha az ember azt mondja apjának vagy anyjának: korbán, azaz fogadalmi ajándék az, ami tőlem neked járna”, azontúl már nem engeditek, hogy valamit tegyen az apjáért vagy anyjáért, s így érvénytelenítitek Isten szavát a ti hagyományotok kedvéért, melyet csináltatok; és sok más effélét cselekszetek.« (Mk7,1-13)

 * Mindnyájan járhatunk úgy, mint Jézus korában a vallási vezetők, akik elveszítették a valódi tájékozódási pontokat, s helyette saját érdekeik, vagy ösztöneik vezették őket. Ezért szorulunk rá mindnyájan a Lélekre, hogy az Ő erejével tudjunk különbséget tenni a lényeges és a lényegtelen, az isteni és az emberi, az üdvös és a hiábavaló között. Jézus konfliktusa a farizeusokkal mindig abból adódott, hogy Ő a külsődleges, emberi érdekek vezérelte vallásossággal szemben, egy személyes, valódi szeretetáramláson alapuló Istenkapcsolatot hirdetett meg, ami Őbenne valósul meg. A szívbéli vallásosság azóta is nagy kihívás minden történelmi keresztény felekezetnek, hiszen az idő próbája megóv a rajongástól, a szélsőségektől, de közben vastag kérgeket is létrehozhat az emberi szíveken, és így könnyen pusztán külsőségessé lesz a hit megvallása. Az igazi tájékozódási pont minden Istenkereső embernek a személyesség, az igazi vágyódás az Örökkévaló után.

elv13.gif  Jézus Krisztus az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. (1 Jn 2,2)

elv13.gif  Aki megtartja tanításait, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.Innen tudjuk meg, hogy benne vagyunk.   Aki azt állítja, hogy benne él, annak úgy kell élnie,ahogyan Ő élt. ( 1Jn 2, 5-6)

Kedden imádjuk Jézus szent arcát!

Uram, irgalmazz nekünk!   Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!   Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!  Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!  Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!  Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten  Irgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ Megváltója  Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten Irgalmazz nekünk!  Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának szent arca   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet Szűz Mária és Szent József a legmélyebb tisztelettel imádtak, amikor először megpillantották   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az angyalokat, pásztorokat és királyokat a betlehemi istállóban magadhoz vonzottad   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az öreg Simeont és Anna próféta- asszonyt a templomban örömmel eltöltötted   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az írástudókat a templomban bámulattal eltöltötted Irgalmazz nekünk! Imádásra méltó arc, az isteni tökéletességek tüköre   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az Isten haragját lecsillapítottad   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, a gonosz lélek félelme Irgalmazz nekünk! 
Imádásra méltó arc, melynek szerénysége s szelídsége az igazakat és bűnösöket magához vonzotta   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely fényes vagy, mint a nap s mely a Tábor-hegyén dicsőségben ragyogtál   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely a mi bűneinkért egész a földig lehajoltál   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet véres verejték borított   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet az áruló Júdás csókjával beszennyezett   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet egy poroszló megütött s ellenségeid kigúnyoltak   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet leköptek és ütésekkel illettek   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melynek szent tekintete Pétert szeretettel és bűnbánattal eltöltötte   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet a kereszt nehéz terhe földre nyomott
    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó arc, melyet Veronika a fájdalom útján megtörült   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melynek száját ecettel és epével itatták   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet a halál árnyéka elhomályosított   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet Mária és a szent asszonyok balzsammal megkentek s szemfedővel letakarnak   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely sírba leszálltál   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, s föltámadásod napján megdicsőült arc   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely a legméltóságosabb Oltáriszentségben rejtve vagy   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely a világ végén nagy dicsőség közepette megjelensz   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, bűnösök félelme   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, az igazak öröme az égben   Irgalmazz nekünk!


Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!  Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!

 Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,  és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most ée mindörökké. Amen.

 Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcs Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Jézusom, imádásra méltó arcod előtt térdre hullva kérünk, adj meg nekünk minden szükséges kegyelmet; mindenek előtt pedig arra kérünk, olts szívünkbe oly érzelmet, melynél fogva soha ne vonakodjunk teljesíteni azt, amire belső megvilágításod bennünket ösztönöz. Ámen.

Jóságos Jézusom, te mondottad: Kérjétek és adatik, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és megnyittatik nektek; add meg nekünk azon hitet, mely mindent elér, vagy pedig pótold magad, ami hiánya van hitünknek; add meg nekünk nagylelkű szeretetből nem csak a szükséges, hanem mindazon kegyelmeket, melyeket végtelen jóságodtól csak várhatunk. Ámen.

Légy kegyelmes, Istenem, s ne vesd meg könyörgésünket, ha szorongatásaink közepette segítségül hívjuk szent nevedet s szeretettel és bizalommal tekintünk föl szent arcodra.

Hálát adunk neked, Istenem, minden jótéteményedért s kérünk, hogy ültesd szívünkbe a szeretet és hála érzelmeit, hogy így a dicsérő énekek árja follyék ajkainkról örök tiszteletedre és imádásodra.
Jézusom, vesd ránk irgalmasságod egy pillantását; fordítsd felénk is, mint egykor Veronika felé, szent arcodat. Nem kívánjuk, hogy testi szemeinkkel láthassuk, mert arra méltatlanok vagyunk; de vésd azt szívünkbe, hogy reád emlékezzünk s ezen szent forrásból erőt merítsünk az élet harcának megvívására. Ámen.
(IX. Pius pápa imádsága)

Imádkozzunk szeretteinkért, barátainkért és ellenségeinkért is !

Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcs Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.
Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.!

Heti fohász :

Imádlak Téged mindörökké !

0000-kereszt.png

Szerző: Baráthnő  2012.02.07. 08:45 Szólj hozzá!

Címkék: vallás napi evangélium ima minden napra imák keddre jézus szent arca heti fohász

Február 23. kedd
A tömeges megmozdulás nyugtalanította a hatóságokat. Ezért megtiltották Soubirous Ferencnek, hogy leányát a barlanghoz engedje. Bernadettet iskolába küldte. A kislány lelkében egyszerre legyőzhetetlen vágyat és határozott akadályt érzett. Mégis a barlanghoz ment. A jelenés elmaradt. Leverten ment haza. Lelkében kimondhatatlan volt a szomorúság. Apja szíve megesett rajta, megengedte, hogy szabadon menjen a jelenés helyére. Az égi hölgy el is jött. A jelenés alatt úgy tűnt, mintha a gyermek újjászületett volna. Egyszer olyan volt, mint aki az örömtől szólni sem tud, másik pillanatban pedig a könnyekig elérzékenyült alázatosan imádkozó kifejezés tette széppé az arcát. Dozous doktorral ekkor egy Estrade nevű író is jelen volt. Azt mondták : " Itt imádkozni kell és nem filozofálni, okoskodni. " Bernadette erről a jelenésről nem mondott egyebet annál, hogy a jelenés három titkot bízott rá, vagyis Mária bizalmasává tette meg a gyermeket. Mindhárom titkot meg is őrízte, magával vitte a sírba.

1858 február 24 - szerda
A barlang hölgye eddig csak bensőséges közléseket adott Bernadettenek. Az elragadtatások révén a nép úgy ismerte meg a kislányt, mint aki rendkívüli jelenségek beavatottja. Most már betöltheti küldetését. E nyolcadik jelenés alkalmából Bernadette elragadtatása közben a nép felé fordul és fájdalmas hangon ismétli, amit az égi hölgytől hallott : " Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat !" Mária nemcsak a kedves gyermekhez, hanem a bűnösökhöz is szól. Bűnbánatra int, mert bánat nélkül nincs bocsánat és égi kegyelem.

  Elmélkedés a történtekről:
Bernadettenek nagyon fájt, hogy egy nap nem láthatta a kedves égi hölgyet. Nekem is elmondhatatlan fájdalmat jelenthet egy - egy kedves személy távolléte, vagy elvesztése. Mint Bernadette számára, úgy az én számomra is próbaként következnek be az ilyen percek. Isten látni és nekem megmutatni kívánja, hogy a földi személyek iránti vonzalmamon túl tudok - e Őhozzá ragaszkodni. KIt szeretek jobban : Istent-e, vagy csak Isten teremtményeihez kapcsolódom ?
A rendetlenül irányított szeretet rendkívül sok fájdalmat okoz a lelkünknek. Ilyenkor Isten úgy gyógyít minket, hogy addig sújtja lelkünket kínokkal, míg csak fel nem tör belőlünk a bűnbánat.
Előzzük meg Isten végső közbelépését úgy, hogy felhasználjuk egy korábbi indíttatását. Ha vétkeztünk, jó szentgyónással tisztítsuk meg lelkünket és adjunk elégtételt bűneinkért.


  Előkészítő ima : Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.

  Napi könyörgés:
Szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária!
Jelenésed alkalmával szomorú és bánatos arccal kiáltottál fel:" Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!..."
Azt kívántad így kifejezni, hogy igazi bűnbánat nélkül nincs bocsánat, és tudtunkra adtad, hogy mindannyiunknak nagy szükségünk van a bűnbánatra. Bűneinkért elégtételt kell nyújtanunk az annyiszor megsértett Istennek, mert csak így menekülhetünk meg az örök tűztől. Belátjuk, hogy rengeteget vétkeztünk és Istennek különös kegyelme nélkül sohasem tehetnénk eleget utálatos bűneinkért. Ezért hozzád fordulunk jóságos Anyánk, kegyes Boldogasszonyunk, és kérünk, hogy hogy könyörögd ki Istentől számunkra a bűnbocsánattal együtt a töredelmes bűnbánati lelkületet is, amely képes lesz minket elszakítania hiú világ szeretetétől és örökre egyesíteni bennünket Istennel. Amen.

Hármas könyörgés:
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária ! - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk! Hatalmas Isten,, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád. Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.

Szerző: Baráthnő  2012.02.06. 08:23 Szólj hozzá!

Címkék: ima szűz mária jelenések szeplőtelen fogantatás kilenced

- évközi idő-               Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.
                                                                         ( Ef 5.20)

Jézus és tanítványai átkeltek a tavon, és Genezáret földjére jutottak és kikötöttek. De mihelyt kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön felismerték Őt, és körbefutva az egész környéken elkezdték a betegeket ágyastól összehordani oda, ahol hallották, hogy ott van. Amerre csak betért a falvakba, majorokba vagy városokba, az utcákra tették a betegeket, és kérték Őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Mindazok, akik megérintették Őt, meggyógyultak. (Mk6,53-56)

* Az evangéliumokból látszik Jézus kirobbanó népszerűsége. Gyógyító ereje tömegeket vonz. Mindenki szeret egy olyan embert, aki bármilyen nyomorúságot orvosolni tud. Ha valaki hittel-bizalommal közeledik, és érinti Őt, meggyógyul, aki azonban vizsgálgatva, kételkedve és előítélettel próbálkozik, annál elmarad a megkönnyebbülés a feloldozódás. Ez a tömegmozgalom azonban a mi Jézus körül kialakul, csalóka és ingatag, mert pusztán testi nyavalyáik megszűnését várják Tőle. Jézus azonban a lélek orvosa, a testi gyógyítások csak ennek függvényében történtek, és történnek azóta is. A csodák, amelyek ma is megesnek a testtel, valójában a lélekért vannak, hogy megerősítsék azt az Isten felé való törekvésben és felszabadítsák az embert a nagyobb szeretetre.

elv13.gif  Gyermekeim ! Azért írom ezt nektek, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál :Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.( 1 Jn 2,1-2)

elv13.gif  Abból tudjuk, hogy megismertük, hogy megtartjuk parancsait. (1 Jn 2,3)

A keresztény ember szeretete mit sem ér, ha nem társul hozzá a fohász. Fohászkodjunk minél többet szeretteinkért, hazánkért, mindannyiunkért. ( Surján L. )

Hétfőn imádkozzunk hazánkért, nemzetünkért :

Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny nemzetünkért. Már nem szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét. Dávid és Góliát. Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy számíthatunk a Te segítségedre. Hálásak vagyunk, hogy erős, állhatatos, kipróbált hitű vezetőket adtál nemzetünknek. Segítsd őket, segíts minket Szent lelked erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké.

Magasztaljuk Krisztus Urunkat, aki kegyelemmel és Szentlélekkel teljes. Kérjük bizalommal:

Urunk, add nekünk Szentlelkedet!

Add, hogy a napot szépen,békességben és bűn nélkül töltsük
  - hogy este majd örvendezve és tiszta szívvel dicsérhessünk Téged!     Urunk, add nekünk Szentlelkedet!

Ragyogjon jóságod ma fölöttünk,
  - és kezünk munkáját kísérje áldásod!     Urunk, add nekünk Szentlelkedet!

Jóságos tekinteted őrködjék békességünk fölött
  - és erős kezeddel oltalmazz meg minket!     Urunk, add nekünk Szentlelkedet!

Tekints jóságosan mindazokra,akik bizalommal kérik imáinkat,
  -töltsd el őket minden testi és lelki áldással !    Urunk, add nekünk Szentlelkedet! Amen.

Heti fohász :

Imádlak Téged mindörökké !

0000-kereszt.png

Szerző: Baráthnő  2012.02.06. 07:51 Szólj hozzá!

Címkék: evangélium hódolat napi evangélium bibliai idézet heti fohász ima országunkért nemzetünkért

Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. ( Róm 14, 7-9)

Igen, Uram a Tiéd vagyunk. Drága árat fizettél értünk !

A Tiéd vagyok, és ez nem csak egy elmélet!

A Tiéd vagyok, kapcsolatban állok Veled, közösek a gondjaink, ügyeink, céljaink. Te számon tartod az enyémet, megadod, amire valóban szükségem van, én pedig számon tartom a Tiédet, teszek érte nap mint nap.

Fontos vagyok számodra, mert szeretsz, és Uram vagy Te  nekem ! Te vagy az én utam, igazságom, életem!


És akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk ! Az is, aki ezt nem tudja, vagy aki nem akarja elfogadni .Minden ember az Úré.

Aki ezt elfogadja, azzal kapcsolatot tart Istenünk, olyan kapcsolatot, amelyet semmiféle erő , még a halál sem szakíthat szét. Csak annyi kell hozzá, hogy akarjuk. És egy mód van rá, ez pedig az ima.

Imánk legyen egyszerű !

 Egy-két őszinte szó saját szívünkből, ...
Vagy néhány sor olvasása a Szentírásból...
Vagy egy-egy idézet  olvasása szentéletű emberek tollából...olyanokéból,  akik előttünk jártak...
Egy fohász, amit bármikor ismételhetünk  jövet - menet, munka közben, bármikor...
Vagy fix imaszövegek átgondolása, újra ismétlése...

Nagy a választék. Mindenki megtalálhatja a neki legjobban megfelelőt !


IMA NÉLKÜL NEM MEGY !

Az imát nem helyettesítheti semmi !

ima2-300x239.jpg

Szerző: Baráthnő  2012.02.05. 11:34 Szólj hozzá!

Címkék: vallás ima odaadás bibliai idézet é:az imáról

1858 február 20 - szombat A jelenések híre mindjobban elterjedt. Egyesek csodálkoznak és imádkoznak, mások gúnyolódnak és nevetnek. Abban azonban mind megegyeznek, hogy maguk is látni akarnak valamit. A hét utolsó napján több ezren tolongtak a barlang körül. Bernadette ezen a napon negyven percig imába merülve térdelt a jelenés előtt. Szemeivel állandóan a barlang felé tekintett, miközben arcán semmihez sem hasonlítható báj tükröződött. Arca mintha fénylett volna. Tekintete ragyogott, de néha fátyolossá vált, mert könny borította el nézését. Arckifejezéséből egy jóságos személy jelenlétére lehetett következtetni. Mint későbbi jegyzeteiből kitűnik, a jelenés annyira lekötötte figyelmét, hogy a jelenlevő tömegről mit sem tudott. Ez a jelenés személyének szólt. Nem is mondott semmit arról, hogy mit látott és hallott, csupán csak annyit, hogy a Szűzanya imára tanította.

1958 február 21 - vasárnap Bernadette reggel hat órakor érkezett a barlanghoz. A nagy tömegben alig tudott a megszokott helyére menni. Az emberek éltették. Ezen a napon Dozous doktor is elismerte a jelenések természetfelettiségét. Pedig azért jött, hogy a tudomány szavával, annak nevében leleplezze, ahogyan ő mondta, a beteges gyermek képzelődéseit. Amikor látta, hogy a kislány az elragadtatás alatt megőrízte önuralmát és öntudatát, ami abból látszott, hogy Bernadette a mellette levőnek többször odanyújtotta elaludt gyertyáját meggyújtásra, s emellett érverését és szívműködését is rendesnek találta, - megállapította, hogy nem hisztérikus képzelgéssel áll szemben. Ennél a látomásnál figyelte meg, hogy a kis látnok arca egyszer elszomorodott és két nagy könnycsepp pergett végig arcán. Mint később megtudta tőle, ez azért történt, mert a szép hölgy is szomorúan nézett a távolba és aztán így szólt Bernadettéhez : "... imádkozzék a bűnösökért..."

ELMÉLKEDÉS:
Bernadettet nem érdekelte a sokaság. Nem törődött azzal, hogy kíváncsian bámulják.Ez a szentek viselkedési módja. - Én viszont elismerést várok, talán a bókot is jó néven veszem, örülök, ha dicsérnek, vagy tapsot kapok.
Vajon, ha a Szűzanya rám tekintene, tőle is elismerést és dicséretet érdemelnék? Mária arcát szomorúság borította el, amikor a bűnösökről szólt, akik közt én is ott vagyok.
Alázatosságra kívánok törekedni, amit úgy érhetek el, ha megismerem önmagamat. Lelkem kimondhatatlanul sokat érhet, ha  érte Jézus kész volt meghalni. Üdvösségem végtelenül sorsdöntő, ha Mária szomorkodik bűneim miatt. Kerülöm ezért a bűnt és imádkozni fogok magam és mások lelki üdvösségéért.

Előkészítő ima
Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.

Napi könyörgés:
Szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária !
Isteni Szent Fiad példája szerint különös gondot fordítasz a bűnösökre. Viselkedéseddel eszünkbe juttatod a Megváltó szavait: " Nem a jókat jöttem hívni, hanem a bűnösöket !"
S amint Ő azért jött a földre, hogy a bűnösöket megmentse, Te is az elesettek érdekében lépsz elénk, amikor azt kívánod, hogy megostromoljuk értük az irgalom Istenét, hiszen Bernadettetől is engesztelő imát kértél.
Készséggel engedelmeskedünk kérésednek, bár sajnos a mi imáink kevés eredménnyel járhatnak, mert mi magunk is méltatlanok vagyunk Szent Fiad kegyelméhez.
Csak Te lehetsz a mi menedékünk, Te vagy a bűnösök szószólója, kérünk tehát, engedd meg nekünk, hogy a Te imáddal egyesítsük a miénket. Ha veled imádkozunk együtt, nem férhet kétség imádságunk meghallgatásához és képesek leszünk kiesdekelni a mi magunk és bűnös embertársaink igazi és állandó javulását s így a Te közvetítésed által munkálkodhatunk az örök üdvösség elnyeréséért. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária ! - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk! Hatalmas Isten, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád. Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.

Szerző: Baráthnő  2012.02.05. 00:18 Szólj hozzá!

Címkék: kérés ima szűz mária szeplőtelen fogantatás kilenced

"Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak. Én hálás vagyok, hogy a töviseknek vannak rózsabimbói."
(Alphonse Karr)

tvn-ről.jpg

A hála (lat. gratitudo): erény, mely készségessé tesz a kapott jótétemény szóban és tettben való elismerésére és viszonzására.

Kiváltó oka a jótétemény, ezért szoros értelemben csak akkor beszélhetünk háláról, ha jóságból fakadó ajándékozás váltja ki.
Nem sajátosan keresztény, még csak nem is vallásos erény.
Általános emberi és közösségi vonás: természetes erény, azaz az ember szabadságának és méltóságának következménye.
Sérülése magát az embervoltot érinti, ha kiölik az emberből, az ember lelkileg beleroppan (fogyasztói társadalom, szabadverseny, piac).

A hála a gyakorlati életben az ember részéről nem spontán megnyilatkozás, hanem állandó belső, lelki tevékenységet igényel.
Nem függ az érzelmi hullámzástól, gyakorlása föltételezi a tárgyilagosságot és az önismeretet;
A hála az értelem cselekedete, az erkölcsileg érett ember alapmagatartása, aki fölismerte, hogy létét és fennmaradását nem csupán a maga teljesítményének, hanem folyamatosan másoknak is köszönheti.

A skolasztikus teológiában az igazságosság részerénye. Aquinói Szt Tamás Cicerót követve tartozásnak mondja
A kapott jókért Istennek vallásossággal,
a szülőknek pietással (jámborság),
a fölöttünk állóknak tisztelettel,
jótevőinknek hálával tartozunk (STh II-II. 106).

Ellentéte a hálátlanság.

A Szentírásban a hála mindig válasz a kapott szeretetre, elsősorban Isten szeretetére.


Az Ószövetség ismeri a hálaáldozatot (Zsolt 56,13) és a hálaéneket, de a héberben nincs külön szó a hálára; Izrael úgy adott hálát Istennek, hogy dicsőítette és magasztalta. Ez volt a todah, 'dicsőítés, hálaadás'. A héber barak gyökből képzett berakah szót hálának is fordították. E szóval vallja meg a jámbor izraelita, hogy Isten szavával, tettével v. hallgatásával, rejtőzésével találkozott. Tehát e megnyilatkozása is elsősorban dicséret és hitvallás.
Csak a LXX-ba került bele a görög 'hála' és 'hálát ad' értelmű Eucharisztia, amely az Újszövetségben is szerepel a szemita kifejezések mellett.

  Az Újszövetségben az ember hálája mindig Jézus hálájához csatlakozik:
(Mt 11,25; Mk 8,6; 14,23; Lk 22,17;19; Jn 6,11; 11,41; 1Kor 11,24; Ef 5,20; vö. Kol 3,15-17; 1Tesz 5,18; 1Tim 2,1).
Szt Pál levelei gyakran kezdődnek és fejeződnek be hálaadással, melyben mindig hivatkozik Jézusra.
,,Adjatok hálát mindenért, hiszen Isten ezt kívánja tőletek, akik az Ő Jézus Krisztusához tartoztok" (1Tesz 5,18). ,,Legyetek kitartók és éberek az imádságban és a hálaadásban" (Kol 4,2).
- Az Isten iránti szeretet és hála alapja mindenekelőtt az Ő dicsőségének és létezésének ismerete: ,,Hálát adunk neked mindenható Urunk, Istenünk, aki vagy és aki voltál, mert átvetted a hatalmat és uralkodol" (Jel 11,17; vö. 4,9; 7,12).
A hála legszebb kifejezései a Szentírásban a három ifjú éneke, a Boldogságos Szűz Mária Magnificatja (Lk 1,46-55), Zakariás Benedictusa (Lk 69-79), a dicsőítő zsolt-ok (148-150).

 Az emberek iránti háláról ritkán esik szó: az emberek ajándékai is Isten ajándékainak, ,,felülről való, a világosság Atyjától alászálló" adománynak számítanak (Jak 1,17).
Szt Pál az emberektől kapott jótéteményekért is kifejezi háláját (Róm 16,3; Ef; Fil); a hálátlanságot erkölcsi hiányosságnak nevezi, és a végső idők meg a pogányok bűnei közé sorolja (Róm 1,21; 2Tim 3,2). ( Magyar Katolikus lexikon)

dandej 2.jpg

"Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így hangzana: "Köszönöm", az is elegendő lenne."  (Eckhart Mester)

"Aki nem elégedett, az hálás sem tud lenni." (Miroslaw Putnek)


"Miközben mosogatsz, imádkozz! Adj hálát a mosogatni való tányérokért, hiszen ez azt jelenti, hogy volt bennük étel, hogy tápláltál valakit, hogy szeretettel gondoskodtál valakiről: főztél, és asztalt terítettél. Képzeld el, hány ember van a földön, akinek nincs mit elmosnia, vagy nincs kinek megterítenie..."
(Paulo Coelho: A portobellói boszorkány)

valitól.png

Soren Kierkegaard : Hála mindenkor Uram, Istenem!

Téged hív az ember az ínség napjain,
és neked tartozik hálával az örvendezés idején.
Milyen nagyszerű dolog hálát mondani,
amikor minden nehézség nélkül belátjuk,
hogy jó és tökéletes ajándékokkal halmozol el minket;
amikor maga a szív is készséggel belátja ezt,
és földhöz tapadt értelmünk is hozzájárul azonnal.
De még boldogabb, aki hálát ad akkor is,
ha élete szomorú marad.
Még boldogabb, aki hálát tud adni akkor is,
ha szíve elkeseredik és lelke elsötétül,
amikor a kétségek közt hányódó értelem hitszegővé lesz,
és az emlékezet feledékennyé válik,
amikor a szeretet rémülten visszaborzad,
és az okosság ellenáll, nem is büszkeségből, hanem kedvetlenségből,
- még boldogabb, aki ilyenkor is hálát tud adni Istennek.
Mert az igazán szereti Istent.
Elmondhatja neki, a Mindentudónak:
"Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged!''

asztropapa5.gif


Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatra engem, aki azelőtt káromoltam s üldöztem és erőszakos ember voltam. De Isten megkönyörült rajtam.(1Tim 1, 12-13)

Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy hatalmadat, és uralkodsz. (Jel 11,17)

Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. (1Tim 4,4)

Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. (Zsolt 50:23)

Legyetek kitartók és éberek az imádságban és a hálaadásban ! (Kol 4,2).

Adjatok hálát mindenért, hiszen Isten ezt kívánja tőletek, akik az Ő Jézus Krisztusához tartoztok (1Tesz 5,18).

Még nem köszöntem meg

Még nem köszöntem meg Neked
a sebeket, a kékeket, a belső részekig ható
próbákat itt, az elhaló
sóhajokat, az éjeket,
még nem köszöntem meg Neked.

De lassan érti már a hit
formáltatásom titkait. Már lassan, lassan felfogom,
milyen hálára van okom
próbáidért, bár fájva fáj,
s nyomot hágy bennem mindahány.

Kerülni őket hasztalan,
s a nehezük még hátra van.
Tudom: még nem kész gyermeked,
URAM, és TE is szenveded
fájdalmaim, hogy értsem ezt:
micsoda áldás - a kereszt!
(Füle Lajos)

kis csokor.gif

Hálát adok azokért
A titkon mondott imádságokért,
Amiket az Ige diadaláért küldtek...
Hálát adok azokért
A titkon épült oltárokért,
Amik viharok fergetegében le nem dűltek.
Hálát adok azokért,
Akik megtartották a hitet.
A népért,
Amely éretted küzdelemre ment,
A békéért,
Amiben könnyű lett a kereszt.
A háláért,
Aminek hangja, szava nincs! ..
.Az igáért,
Amelyik könnyű és jó bilincs.
Hálát adok,
Mert szépség van a szavak mögött,
mert szép a lélek,
Amikor megnyugszik két kezed között,
Hálát adok,
Bár erre nem vagyok érdemes.
Hálát adok,
Mert megszentelted szövetségedet.
- Uram! Ma szép, ma jó, ma szent a lélek szava
Mert benne cseng a hála diadala,
Mert benne cseng az örök felmagasztalás,
Dicsőség Istennek és hálaadás!
(Kárász Izabella)

51.gif

Köszönöm

Köszönöm, Uram,
a végtelenbe nyíló hajnalokat,
melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek.
Köszönöm a fényeket és a színeket,
mert általuk Rád ismerek a világban.
Köszönöm az ízeket és az illatokat,
a paprikás krumplit és a búzakenyeret.
Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet,
a virágokat és az állatokat,
ők a természet mosolya és szüntelen figyelme,
elkísérnek magányos útjainkra.

Hála az emberekért,
a szomorú arcú testvérekért,
a jókedvűekért és azokért is,
kik nem is tudják, hogy őket is szeretem.
Hála mindenkiért!
Hála Fiadért, Elsőszülött Testvérünkért,
Jézus Krisztusért,
aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt
és a boldog nyugtalanságot,
aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is
boldogságunkat
a szeretet közösségében!

Hála a hazáért,
hála az egyházért!

Köszönök, Istenem, mindent,
ami Tőled jön, mert ez a minden:
az irgalom, a szeretet és az élet.
Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást,
a gyötrődést, mely még jobban Hozzád kapcsol,
köszönöm a ritmust és a dallamot,
hogy táncolhatunk és énekelhetünk.
Hálát adok a jelekért és a hangokért,
melyek irányítják hétköznapjainkat, és
Hangodért,
hogy válaszolsz és megvigasztalsz,
hála munkámért és küldetésemért,
figyelmedért
és végtelen türelmedért,
hogy vársz reám és örökké szeretsz.
Ámen.

rózsacsokor.jpg

Hálaima Egyházamért
Uram, boldogság tölt el, hogy az Egyházadhoz tartozom.
Ellenségeid két évezred óta mindent megtettek, hogy megtörjék Egyházadat.
Fenyegették, gyalázták, pusztították..
Az Egyház azonban erősebben áll, mint valaha.
Uram, örömmel látom, hogy az Egyház felé tekintenek azok, akik ma az igaz békét keresik.
Ezekben a zavaros időkben ő az igazság legerősebb bástyája.
Világítótoronyként sugároz igazságot és szeretetedet az egész világra, mert te alapítottad, aki maga vagy az igazságosság és a szeretet.
Uram, örömmel nézek mindazokra, akik az Egyház iránti hűségüket vérükkel pecsételték meg.
Az Egyház legszebb dísze a szentek hatalmas serege, akiknek emlékezetét napról napra ünnepeljük a liturgiában.
Az ifjúság adta többek között Tarzícuszt, Ágnest, Imrét, Berchmans Jánost, Alajost, Szaniszlót, Mária Gorettit, Szávió Domonkost és Maximilián Kolbét, akik életüket is feláldozták.
Uram, örömmel kapcsolódok közösségbe azokkal, akikkel együtt élek az Egyházban.
Büszke vagyok, hogy ugyanaz a hitem, mint oly sok katolikus tudósnak, írónak és az emberiség számos jótevőjének.
Egy a hitünk, ugyanazoknak a parancsoknak engedelmeskedünk, ugyanazokat az imákat mondjuk, ünnepeljük UGYANAZT AZ ÁLDOZATOT, és ugyanazokban a szentségekben részesülünk.
 Boldog vagyok, hogy szentségeidben egy vagyok munkásokkal, háziasszonyokkal, gyerekekkel, öregekkel és minden rendű és rangú emberekkel.
És tudom, hogy a missziókban minden fajú és szintű velem együtt egy Atyához imádkozik.
Mert az EGYHÁZ egyesít bennünket minden faj és osztály fölött. Igen Uram, boldog vagyok, hogy az Egyházhoz tartozom. Amen. / Kondoros /

rozsa_csokor.JPG

Sík Sándor : Te Deum

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.

Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.

Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.

Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.

Hogy megmutattál mindent,ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.

Hogy boldoggá tett minden,ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam:úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is

akarom énekelni: úgy legyen! -
hála legyen, Uram!
hála legyen!

rózsák.jpg


Szerző: Baráthnő  2012.02.04. 18:13 Szólj hozzá!

Címkék: kép idézetek vallás hit virágok versek hála bibliai idézet hálaének é:hála Egyház

Események:

1858 február 18 - csütörtök Ezen a napon Millet asszony és Peyret kisasszony kísérték Bernadettet a barlanghoz. Mindketten Mária buzgó tisztelői voltak. Szentelt gyertyát, tintát, tollat és papírt vittek magukkal, hogy a jelenés írja le mondanivalóját. Minden feltűnés elkerülésére, korán reggel kimentek a jelenés helyére. Amint megérkeztek, Bernadette örömrepesve újságolta : " Ott van ! " Aztán a két kísérő kívánsága szerint vette a tollat és a papírt és arra kérte a szép hölgyet, hogy írjon. De az ezt mondta : " Amit én mondani akarok, azt nem szükséges leírnom. " Majd arra kérte a gyermeket, hogy két héten át minden nap jöjjön ki a barlanghoz. Bernadette e harmadik látomásnál nem esett elragadtatásba, de igen boldognak látszott, noha elmondta, hogy a jelenés nem ígért neki földi boldogságot.

1858 február 19 - péntek Bernadette édesanyja többé nem ellenkezett. Ezen a napon ő maga is gyermekével tart, de elkíséri a gyermeket a nagynénje is. Ahogy megérkeztek, Bernadette mindjárt letérdelt, vette olvasóját és keresztet vetett. Ugyanabban a pillanatban elragadtatásba esett. Mosolygott a látomás felé, majd hirtelen felugrott, mintha szárnyakat kapott volna és arra indult. Anyja ijedten kiáltott : " Istenem, ne vedd el a gyermekemet !" A nagynéni suttogva mondta a kislányra : " Milyen szép ! " Az elragadtatás kb. fél óráig tartott. Amikor Bernadette magához tért, elmondta, hogy amíg a hölggyel beszélgetett, kiabálást hallott, s egy erősebb hang ezt ismételte : " Menekülj, menekülj !" De a hölgy egy pillantása a hangok irányába elcsendesítette a félelmetes és titokzatos hangzavart.

ELMÉLKEDÉS:
Jézus a szegények barátja volt.Mária sem ígér földi boldogságot Bernadettének, de másvilágit igen. Vagyon, pénz, kényelem, jólét, egészség - mindez nem szerepelbeszélgetésükben.
De a tisztelet, szeretet .és finomság hangján, miközben a Szűz magázza az egyszerű pásztorlányt, a túlvilági élet boldogságáról beszélnek.
A sátán közben félelemkeltő morajt támaszt.El akarja bizonnyal gáncsolnia könyörületes Isten tervét. Mária egy tekintete elég ahhoz, hogy a gonosz lélek eltávozzék.
Bizalommal fogadom Isten kezéből életsorsomat. Még ha szegénységet, vagy akár betegségetis bocsájt reám.A nehéz lelki harcokat is elvállalom Mária segítségében bízva.

Előkészítő ima:
Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.

Napi könyörgés:
Szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária!
Lourdesi jelenésedkor mennyei boldogságot ígértél Bernadettenek, és tudtára adtad, hogy evilági boldogsággal nem is kívánod őt szerencséssé tenni.Te, aki örök dicsőséged trónusáról szálltál alá, hol mint az ég és föld királynéja az örök Atya színe előtt örvendezel, jól ismered összes testi és lelki bajainkat és nyomorúságunkat. Látod az élet viszontagságait és nehézségeit, melyek minden oldalról fenyegetnek minket. Mennyi és mennyi törekvés van jobb és emberibb életért, s végül mégis szerte a világon szép szavak mellett mily sok sóhaj tör ki a szívekből és mily sok könny fakad az emberi szívekben !

A mi örök üdvösségünk hármas ellensége: a világ, a gonosz lélek s a romlott emberi test szakadatlanul újabb és újabb támadásba lendül, hogy bűnbe sodorja lelkünket. Te légy jóságos Szűzanyánk e nehéz küzdelmeinkben a mi biztos menedékünk és ne engedd, hogy ellenségeink hatalma alá kerüljünk.
Eszközöld ki számunkra Istentől a kegyelmet, hogy üdvösségünk ellensége ifelett mindenkor diadalmaskodhassunk. Szabadíts meg minket minden lelki veszedelemtől, de tekints reánk testi és anyagi szükségeinkben is, mert a Te édesanyai bölcsességed testi és anyagi jólétünket úgy és olyan mértékben gyámolíthatja, hogy segítségünkre legyenek az erények útján járni .Rád bízzuk életünket teljesen. Vezess be minket az örök dicsőség honába. Amen.

Hármas könyörgés:
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária ! - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk! Hatalmas Isten,, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád. Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.

Szerző: Baráthnő  2012.02.04. 00:50 Szólj hozzá!

Címkék: vallás kérés ima szűz mária jelenések szeplőtelen fogantatás kilenced

Miért imádkozzunk?

ISTEN SENKIRE NEM ERŐLTETI RÁ SEGÍTSÉGÉT, IRGALMÁT, EZT KÉRNI KELL!
SZERETJÜK ŐT, ÉS EZT IMÁBAN FEJEZZÜK KI !
HÁLÁT ADUNK MINDAZÉRT, AMIT KAPUNK TŐLE !

Évszázadokon át változatlan: az Istennek szentelt emberek Urukkal folytatott csendes párbeszédében érlelődnek az egyháztörténelem kimagasló eseményei, amelyek megújítják a föld színét. / Edith Stein /

MAI EVANGÉLIUM :

Az apostolok ismét összegyűltek Jézus körül, és mindnyájan beszámoltak, hogy mi mindent tettek és mit tanítottak. Ő ekkor azt mondta nekik: ,,Gyertek félre egy magányos helyre, és pihenjetek meg egy kicsit.' Olyan sokan jöttek-mentek ugyanis, hogy még enni sem volt idejük. Bárkába szálltak tehát, és félrevonultak egy elhagyatott helyre, egyedül. Sokan látták azonban őket, s észrevették, amikor elmentek. Minden városból futottak oda gyalog, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, Jézus meglátta a hatalmas tömeget, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok [Ez 34,5], és sok mindenre kezdte őket tanítani.( Mk 6,30-34)

 * Jézusban az emberszerető Isten vált testé. Figyeljük meg, hogy Jézus milyen nagy gyöngédséggel és tapintattal veszi körül tanítványit. Az embernek szüksége van értelmes munkára (ennek hiányát ma sokan olyan fájdalmasan tapasztalják), de szüksége van pihenésre is, hiszen csak úgy lehet adni, ha töltekezik is az ember. Maga Isten az, aki megparancsolta a tízparancsolatban a pihenést, és most Jézusban gondoskodik is róla, hogy a kifáradt és kiéhezett tanítványok a pihenés által regenerálódjanak, újjászülessenek. A latin mondás emberi bölcsessége „ned quid nimis” (semmit sem túlzással), Krisztus isteni gyöngédségében igazolódik. Ne túlzással a munkát és ne túlzással a pihenést. Ne túlzással a sürgés-forgást és ne a magányt se. Jézusnak van szeme a mi helyzetünk fölismerésére, látja, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, akik Őrá szorulunk. Vezetőt keresünk, „pásztort”, aki velünk van, és Ő annak bizonyul.


Segíts meg Atyám, és vezess nyugalmas legelőidre,
ahol az örökkévalóság tiszta vize folyik.
Légy az én világosságom, s mutass nekem utat!
Veled, melletted akarok járni, Veled beszélgetni, hogy világosságot adj nekem.
Szeretett Atyám, maradj bennem,
hogy békét leljek, hogy érezzem szeretetedet.
Nyomodban akarok járni, Veled szeretnék maradni.
Világosíts meg, szeress, légy velem most és mindenkor.
Amen.

Himnusz

A napfény újból felragyog,
csendüljön hálaénekünk,
dicsérjük Isten nagy nevét,
Krisztus kegyelmét, érdemét.

Mert Krisztus által alkotott
nekünk az Isten éjt, napot,
s örök törvénye szabja meg,
hogy váltsák egymást szüntelen.

Te hívők biztos fénye vagy,
rajtad nem úr az ősi rend:
Te nem tűnsz el, ha jön az éj,
örök napfényben tündökölsz.

Atyánk, kinek nincs kezdete,
add, hogy napunk ma teljesen
Krisztushoz méltó nap legyen,
s minket Szentlelke töltsön el. Amen.

 elv15.gifA mi Istenünk az élő Isten, aki örökké megmarad.Királyságának nem lesz vége, és uralma örökké tart.Megment és megszabadít, jeleket és csodákat visz végbe az égen és a földön. (Dán6, 26b-27)

  elv15.gifLátni fogják az Úr arcát és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön - örökké.  (Jel22, 4-5)

elv15.gif  Isten alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk. ( Ef 2.10)

Könyörgés :
Urunk, Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, Fiad szülőanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására üdvözüljünk.A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben , Isten mindörökkön - örökké. Amen.

Heti fohászunk :

Maradj velünk, uram!

12.gif

Szerző: Baráthnő  2012.02.04. 00:13 Szólj hozzá!

Címkék: vallás himnusz könyörgés napi evangélium bibliai idézet ima minden napra heti fohász ima szombatra

- évközi idő-        Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.
                                                                   ( Ef 5.20)
Szt. Ágota napja

MAI EVANGÉLIUM :

Ezután mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek Simon és András házába Jakabbal és Jánossal együtt. Simon anyósa lázasan feküdt. Mindjárt szóltak is neki miatta. Odament hozzá, és felsegítette a kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált nekik. Amikor beesteledett és a nap lement, odavitték hozzá az összes beteget és a megszállottakat: az egész város odagyűlt az ajtóhoz. Meggyógyított sok beteget, a különféle bajokban sínylődőket, és sok ördögöt űzött ki, de nem hagyta őket szóhoz jutni, mert azok ismerték őt. Másnap korán hajnalban fölkelt, eltávozott, és egy elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék. Simon, és akik vele voltak, utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: ,,Mindenki téged keres.' Azt felelte: ,,Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.' És bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és ördögöket űzött. Mk 1,29-39

* Jézus gyógyításai kinyilatkoztatások Isten kilétéről. Isten hatalmát ugyanis az Ő bemutatkozása nélkül is fel lehet ismerni, ehhez csak a természetbe kell kimenni, vagy figyelni a saját életünket. Azt azonban, hogy ez a hatalom milyen természetű, értünk van-e, vagy ellenünk, azt a saját eszünkkel, vagy képességeinkkel nem tudjuk kikutatni. Ezt a megtestesült – Istennek, Krisztusnak kell kinyilatkoztatnia. Jézus egész nyilvános működésén végigvonul gyógyító tevékenysége, amivel megküzd és legyőzi az emberellenes erőket. Fontos azonban meglátni, hogy Ő sohasem pusztán a teste gyógyítja, hanem az egész emberre van tekintettel, így gyógyításai az emberi méltóság helyreállítását jelentik. Így mindegyikőnk, aki nem csak a tüneteitől akar megszabadulni, hanem valódi gyógyulásra vágyik, az bátran mehet Hozzá. Ahogyan a Mester cselekszik, úgy kell a tanítványinak, azaz nekünk is élnünk: mindig az egész embert kell meglátnunk és segíteni testestől-lelkestől.

elv13.gif   Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet.  Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.  Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van. Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben.(Ef 4, 3-7)

Vasárnap:

Az Úr napját megszenteljed !

Mindennek rendelt ideje van,
és ideje van az ég alatt minden akaratnak.
Ideje a születésnek és ideje a meghalásnak;
ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, amit ültettetett.
Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek;
ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek.
Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek;
ideje a megőrzésnek... és ideje az eldobásnak. (Préd. 3,1-2, 4, 6.)

elv13.gif   Ne vétkezzetek ! A nap ne nyugodjék le haragotok fölött! Ne adjatok teret  a sátánnak! ( Ef 4, 26-27)


Bízom csendesen

Uram, mert erősen tart hű kezed,
Bízom csendesen.
Mert szereteted hordoz és vezet,
Bízom csendesen.
A bátorságot, erőt Te adod.
Dícsérlek !Szent a Te akaratod.

Uram, mert megváltottad életem,
Bízom csendesen.
Mert vérző bárány lettél érettem,
Bízom csendesen.
Veled győzök le poklot és halált.
Formálj engem bárányarcodra át!

Mert Atyádnál közbenjársz érettem,
Bízom csendesen.
Mert győzelmesen Te jársz énvelem,
Bízom csendesen.
Rád nézek, ha ellenség ostromol.
Jobb menedéket nem lelnék sehol.

Bár a jövendő újra ködlepett,
Bízom csendesen.
Tudom, Te véghez viszed tervedet,
Bízom csendesen.
Ha nem látok, csak egy lépésre még.
Te magad jársz velem, és az elég.

 Ismeretlen szerző után németből fordította Túrmezei Erzsébet

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, őrízd szüntelen jóságoddal Egyházadat, és erősítsd mindenkor oltalmaddal, mert csak a Te kegyelmedre hagyatkozhat. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki  veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben ,Isten mindörökkön-örökké- Amen.

Heti fohász :

Imádlak Téged mindörökké !

0000-kereszt.png

Szerző: Baráthnő  2012.02.04. 00:08 Szólj hozzá!

Címkék: vallás bizalom túrmezei erzsébet napi evangélium bibliai idézet ima minden napra ima vasárnapra heti fohász

Első jelenés:

1858 február 11 - csütörtök
Déli Úrangyalát zengték éppen a harangok.

A 14 éves, beteges Soubirous Bernadette húgával és barátnőjével rőzséért ment az erdőbe.

A Massabielle - i sziklabarlangnál megjelent neki a Boldogságos Szűz Mária.
Az eseményről Bernadette így számolt be :
" Társaim után, akik gyorsan átmentek a sekély Gave folyón, én is át akartam kelni...A folyó partján éppen az egyik harisnyámat húztam le, amikor hirtelen zúgást hallottam...s amikor tekintetem a sziklabarlangra esett, ott egy hölgyet láttam ragyogó fehérségben. Megilletődötten néztem. Megdörzsöltem a szemem, hátha képzelődöm... Elővettem az olvasómat, hogy imádkozzam, de csak akkor tudtam keresztet vetni, amikor a jelenség karján függő rózsafüzérének aranyos keresztjével keresztet vetett. Ekkorra félelmem is elmúlt. Letérdeltem s ahogy a hölgy imádkozott, úgy imádkoztam én is. Amikor imájának vége volt, intett, menjek feléje de nem mertem. Ekkor eltűnt.
" Bernadette azt hitte, hogy a másik két kislány is látta a jelenséget. De azok ámulva fogadták szavait. Most már nem titkolhatta el a dolgot. Este édesanyja korholó szavaival fekszik ágyba.Átsírja az éjszakát.

Második jelenés:
1858 február 14 - vasárnap

A kislányok addig könyörögtek Bernadette édesanyjának, míg az beleegyezett, hogy ismét a helyre menjenek. Nagymise után, szenteltvízzel felszerelkezve indult a kis csapat. Megérkezve letérdeltek, imádkoztak. Egyszer csak Bernadette felkiáltott :
" Itt van, mosolyog ! "
Felállt, a jelenés felé ment, meghintette szenteltvízzel, és így szólt : " Ha Istentől vagy, jöjj ! "
A hölgy mosolyogva közeledik, a kislány felé hajlik, mintha magához akarná ölelni. Erre Bernadette térdreesik, elsápad, elragadtatásba esik. A vele levők azt hiszik, mindjárt meghal. A közeli malomba futnak segítségért. A molnár karjára kapja a kislányt. Közben megérkezik a kislányok értesítésére az édesanya is. Ütésre emeli a kezét. De a molnárék megvédik Bernadettet.

ELMÉLKEDÉS :
Ahogy valaha Szent Fiát, úgy Máriát is a mennyei Atya küldi.Mária égi követként jön, hogy felrázza jelenésével és csodáival a hitetlenségbe hajló emberiséget és tanúságot tegyen a természetfölötti világról.
Bernadette rózsafüzérrel és szenteltvízzel fogadja a jelenést, vagyis az Egyház nyújtotta eszközökkel.
Szilárdan kívánok hinni a természetfölötti világ létében s abban, hogy ahonnan Mária jött, én is oda jutok Jézus kegyelméből, ha hallgatok az Egyház Édesanyjára , Máriára és használom az Egyház kegyelmi eszközeit : a szentségeket és a szentelményeket.

Előkészítő ima:
Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.


Napi könyörgés:
Szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária! Te vagy a mi védelmezőnk és szószólónk Isten előtt és ezért bizalommal fordulunk hozzád, mint jóságos édesanyánkhoz. A lourdesi jelenések- és csodákban is a Te felette nagy jóságodat és készségedet látjuk, mellyel a hozzád folyamodókon mindig kész vagy hathatósan segíteni.
A Te hatalmas pártfogásodba helyezett bizalmunkat fokozza az a tudat, hogy égi követként jelentél meg a massabielli sziklabarlangban. Ilyen gyermeki bizalom hozott ide bennünket, hogy csodás lourdesi szobrod előtt térdre borulva arra  kérjünk:
eszközöld ki számunkra Istenatyánknál súlyos és számos bűneink teljes bocsánatát.
Bár méltatlanok vagyunk arra is, hogy bűnös szemeinket feléd fordítsuk, mégis bizalommal tekintünk rád, mert Te vagy a bűnösök menedéke.
Reményteljes szívvel menekszünk hozzád és esedezve kérünk, hogy békíts ki minket Szent Fiaddal és szerezd vissza számunkra azt a kegyelmet, melyet bűneink által elvesztettünk. Amen.

Hármas könyörgés:
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária ! - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk!
Hatalmas Isten,, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád.
Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen.
Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.

Szerző: Baráthnő  2012.02.03. 14:11 Szólj hozzá!

Címkék: kérés ima szűz mária szeplőtelen fogantatás kilenced

Nem  juthat el mindenki Lourdesba.
Sokan csak lélekben zarándokolunk oda, és elmélkedünk Isten nagyságáról.

Ha február 3.-án kezdjük a kilencedet, a lourdesi jelenések emléknapjára (február 11.) fejezzük be, de természetesen bármikor imádkozható.

Az ima menete:

1)  Események
2)  Elmélkedés a történtekről
3)  Előkészítő ima mind a kilenc napra:

Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.

4)  Napi könyörgés
5) Befejezés (hármas könyörgés) mind a kilenc napra:

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária !                - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége!            -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége!              - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk! Hatalmas Isten,, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád. Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.

* * *

Fohászok, melyeket Lourdesban végeznek a betegek a legméltóságosabb Oltáriszentség körmenetében:

Uram, hiszek Benned, és imádlak Téged!

Uram Tebenned van egyedüli reménységem!

Hozsanna, hozsanna Dávid Fiának!

Áldott, aki az Úr nevében jő!

Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!

Én Uram, én Istenem és mindenem!

Imádlak Téged mindörökké!

Uram, hiszek Benned, de erősítsd az én hitemet!

Te vagy a feltámadás és az élet!

Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem !

Uram, csak egy szóval mondjad, és meggyógyulok!

Jézus, Mária Szent Fia, könyörülj rajtam !

Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam !

Istenem, Istenem, siess rajtam segíteni !

Istenem, Istenem, jöjj az én segítségemre !

Uram, akit szeretsz, beteg !

Uram, add, hogy lássak!

Uram, add, hogy halljak!

Uram, add, hogy járjak!

Uram, add, hogy meggyógyuljak!

Megváltónknak Szent Anyja, könyörögj érettünk !

Betegek gyógyítója, könyörögj érettünk !

Mutasd meg, hogy Anyánk vagy, és mekkora a hatalmad! Mutasd meg, hogy Anyánk vagy, és mekkora a hatalmad! Mutasd meg, hogy Anyánk vagy, és mekkora a hatalmad!

Lourdesi énekek:

I.

 Úr Angyalát végzi a kis Bernadett,
Melyre eget nyitnak angyali kezek:
Ave, ave, ave Mária! Ave, ave, ave Mária!

Égi rózsafüzér ragyog kezében,
Mit angyalok fűznek fenn az egekben
Ave, ave, ave Mária! Ave, ave, ave Mária!

Ott térdel Bernadett összetett kézzel,
Melyben szent olvasó és így énekel
Ave, ave, ave Mária! Ave, ave, ave Mária!

Ó, égi Szűzanya, kegyelmek anyja,
Üdvözöllek téged e szent barlangban.
Ave, ave, ave Mária! Ave, ave, ave Mária!

Csipkefán jégharmat kivirágozott,
Zord tél közepén rózsákat hajtott.
Ave, ave, ave Mária! Ave, ave, ave Mária!

Ó, lourdesi Szűzanya,szállj le szívünkbe,
Hogy az is mennyei rózsát teremjen
Ave, ave, ave Mária! Ave, ave, ave Mária!

Ha éltünk alkonyán eljön az óra,
Az örök haláltól lelkünket óvjad
Ave, ave, ave Mária! Ave, ave, ave Mária!

Végre Bernadettel ölelj kebledre
Hogy vele dícsérjünk fenn az egekben
Ave, ave, ave Mária! Ave, ave, ave Mária!

II.

 Szeplőtelen Boldogasszony, Mária
Szívünkből Lourdesba száll hozzád szent ima
Lourdesi virágszál, hallgass meg minket,
Zárd a szívedbe hűséges néped !

Tizennyolcszor szálltál alá az égből,
Bernadettnek titkokat mondtál Istenről,
Lourdesi virágszál, felénk hajoltál
Nagy jóságodból forrást nyitottál.

Lourdesi forrás lassú vize partot mos,
Sok szenvedő szegény szívnek áldást hoz
Bénák mozdulnak, bajok gyógyulnak
Kőkemény szívek sorra lágyulnak.

Szeplőtelen Boldogasszony, Mária
Szívünkből Lourdesba száll hozzád szent ima
Bűnös lelkünknek légy menedéke
Beteg testünknek légy segítsége.

Szerző: Baráthnő  2012.02.03. 13:13 Szólj hozzá!

Címkék: ima szeplőtelen fogantatás kilenced Szűz Mária

- évközi idő-                  Legyetek hát okosak és éberek, és imádkozzatok!(1 Pét 4, 7b )
Szent Balázs napja

MAI EVANGÉLIUM :

Heródes király is hallott róla, mert a neve ismert volt már. Azt mondták: ,,Keresztelő János támadt fel halottaiból, azért működnek benne a csodatévő erők.' Mások pedig így szóltak: ,,Illés ő.' Ismét mások azt mondták: ,,Próféta ez; mintha egy lenne a próféták közül.' Ezeket hallva Heródes így szólt: ,,János, akinek a fejét vetettem, az támadt fel a halálból.' Heródes ugyanis parancsot adott és elfogatta Jánost. Megkötöztette őt a börtönben Heródiás miatt, aki a testvérének, Fülöpnek volt a felesége, de ő feleségül vette. János ekkor azt mondta Heródesnek: ,,Nem szabad a testvéred feleségét elvenned.' Ezért aztán Heródiás ármánykodott ellene, és meg akarta őt ölni, de nem tudta. Heródes ugyanis tartott Jánostól. Tudta róla, hogy igaz és szent férfiú, figyelt szavaira, sok dologban hallgatott rá, és szívesen hallgatta őt. Egyszer azonban, amikor Heródes a születésnapján lakomát rendezett országa nagyjainak, ezredeseinek és Galilea előkelőségeinek, bement Heródiás lánya és táncolt nekik. Ez nagyon tetszett Heródesnek és az asztaltársaságnak. A király erre azt mondta a lánynak: ,,Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked.' Meg is esküdött neki, hogy: ,,Bármit kérsz, megadom neked, akár az országom felét is!' [Eszt 5,3]. Az kiment és megkérdezte anyjától: ,,Mit kérjek?' Az így szólt: ,,Keresztelő János fejét.' Erre nagy sietve bement a királyhoz és előadta kérelmét: ,,Azt akarom, hogy rögtön add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.' A király elszomorodott, de az esküje és az asztaltársak miatt nem akarta kedvét szegni. Rögtön elküldte a hóhért, megparancsolta, hogy hozzák el a fejét egy tálon. Az lefejezte a tömlöcben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a lánynak, a lány pedig odaadta anyjának. Amikor a tanítványai megtudták ezt, eljöttek, elvitték a testét és sírba helyezték. (Mk 6,14-29)

* Az, hogy mi a véleményünk, teljesen lényegtelen szempont, hiszen helyzetenként változik, így csak árulkodó, de nem jellemző. Ami jellemez minket, azok az elveink, a meggyőződésünk, az, amit igaznak tartunk. Heródesnek csak véleménye van, vagy inkább ötletei vannak Jézusról, amiből semmi sem következik az életére nézve. Mind ez lényegtelen és érdektelen, de árulkodik a lelkiismeret furdalásáról, az önvádról, ami a tettei következménye, és amitől nem tud szabadulni, mert kéretlenül is ott van, hiszen megölette Keresztelő Jánost. Érdekes megfigyelni a bűn természetét: a gyávaság, ami az emberi véleményekre van tekintettel, és elfelejtkezik az Isten törvényéről, arra indítja Heródest, hogy esküjére hivatkozva (amit Istennek tett), lefejeztesse Keresztelő Jánost. Heródiás viselkedésében pedig, a Biblia jól szemlélteti hová vezet a gyűlölet és sértett hiúság, mert ami a lélekben megfogan, az előbb utóbb megtestesült. A szívben kezdődő harag testet ölt, csak idő és alkalom kérdése, mikor tesz bárkit gyilkossá. Ezért kell tisztán tartani a gondolatainkat és vágyainkat.

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem ; új és erős lelket önts belém !

elv15.gifRosszért rosszal senkinek ne fizessetek ! Hiszen írva van: Enyém a bosszú, én majd megfizetek - mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.(Róm 12, 17a, 19b-21 )


Életem Ura, és Uralkodója!
ne engedd hozzám
a jóravaló restség,
könnyelműség, pénzvágy
és megszólás szellemét!
Ajándékozd inkább szolgádnak
a józanság, alázatosság,
állhatatosság és szeretet lelkét!
Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet,
és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön-örökké.
Ámen. ( Szent Efrém )

Odaadás:
Atyám, reád bízom magamat, tégy velem, amit akarsz! Bármit teszel is velem, köszönöm neked. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent. Csak teljesedjék akaratod rajtam és minden teremtményeden, semmi másra nem vágyom, Istenem!( Charles de Foucauld)

Könyörgés :
Urunk, Jézus Krisztus,a világ üdvösségéért a nap harmadik órájában vittek a keresztre feszítés kínszenvedésére. Esedezve kérünk, segíts, hogy elkövetett bűneinkre mindig bocsánatot találjunk nálad, a jövőben pedig őrízz meg minket minden rossztól. Aki élsz és uralkodol mindörökkön - örökké. Amen.

Heti fohászunk :

Maradj velünk, Uram !

12.gif

Szent Balázs az örményországi Sebasta vértanú püspöke volt. A legenda szerint megmentette egy gyermek életét, akinek egy halszálka akadt a torkán. Torokbajok elleni közbenjáróként tisztelik. Ennek emlékére van a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a pap két gyertyát tart a hívők álla alá és e szavak kíséretében: "Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és minden más bajtól" - megáldja őket.

Szerző: Baráthnő  2012.02.03. 00:13 Szólj hozzá!

Címkék: evangélium könyörgés odaadás napi evangélium bibliai idézet ima minden napra heti fohász ima péntekre